Vietsub || Kiếp sau nguyện làm một đóa sen – Ngụy Tân Vũ | 来生愿做一朵莲 – 魏新雨Kiếp sau nguyện làm một đóa sen
Lẳng lặng nở rộ trước Phật
Kiếp sau nguyện làm một đóa sen
Cùng người nối tiếp tam sinh duyên

————————————————————————————-

Bài hát: (来生愿做一朵莲) Kiếp sau nguyện làm một đóa sen
Làm từ: Tịnh Nhi
Làm khúc: Thôi Vĩ Lập
Diễn xướng: ( 魏新雨) Ngụy Tân Vũ

———————————————————————————-
MP3:
– nhaccuatui:
– Diver:
Pic:
———
Pinyin:

Láishēng yuàn zuò yī duǒ lián

jìng jìng shèngkāi zài fú qián

chū yūní bù rǎn

yǐ qīngfēng ér mián

huā kāi bù yǔ

huā luò wú yán?

Láishēng yuàn zuò yī duǒ lián

yǔ nǐ zài xù sān shēng yuán

bù zǎo yě bù wǎn

lái dào nǐ shēnbiān

bù zài cuòguò

bù zài cā jiān

?

Láishēng yuàn zuò yī duǒ lián

huò zài fú qián

huò zài nǐ xīntián

yīshēng fēng qīng yún dàn

bù jiū yě bù chán

yíngfēng shūzhǎn

qiǎn xiào yānrán

láishēng yuàn zuò yī duǒ lián

kǔ là suān tián

xǐlè bēi huān

děngdào huítóushì’àn

xīn bù zài língluàn

suíyù’ér’ān

níngjìng zhìyuǎn

Nguồn: https://freecode.com.vn

Xem thêm bài viết khác: https://freecode.com.vn/phan-mem

Share: