Về Xác Ông Bổn Mới Nhất || 15 Âm Lịch Rằm Tháng Giêng 2020 || Châu Đốc – An Giang Tại Tam Sơn Miếu .#vexacong #lehoivexac #tamsonmieu
Miếu Ông Bổn còn có tên là Tam Sơn miếu, thuộc phường Vĩnh Mỹ, thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang. Miếu do người Hoa lập nên từ rất lâu. Năm 1996 thì được trùng tu khang trang như ngày nay. Mặt ngoài của miếu có tượng đôi sư tử đứng canh gác cùng với hai vị võ quan. Bên trong được trang trí lộng lẫy với các bức hoành phi và câu đối. Tất cả đều được sơn son thếp vàng và chạm trổ tinh tế. Hằng năm, miếu đón một số lượng lớn khách thập phương đến cúng tế vào các ngày 15 tháng Giêng, 15 tháng Bảy, 15 tháng Chạp. Lễ Vía Ông được tổ chức vào ngày 15 tháng Hai âm lịch.

Sự tích Tam Sơn Quốc Vương

Tam Sơn là tên gọi dùng để chỉ 3 ngọn núi lớn ở huyện Yết Dương, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, đó là: Minh Sơn, Độc Sơn và Cân Sơn. Ba vị thần được Ngọc đế phong cai quản ba ngọn núi này được gọi là Tam Sơn Quốc Vương, cả ba đều trụ ở ngọn Cân Sơn. Về sự hiển linh của Tam Sơn Quốc Vương, có nhiều truyền thuyết như sau:

– Khi Tống Thái Tổ Triệu Khuông Dẫn mới lập quốc, Lưu Trương – hậu chúa nhà Nam Hán – dấy binh làm loạn. Thái Tổ lệnh cho Vương Sư đi chinh phạt. Thái thú Triều Châu là Vương Thị Giám đến Nam Sơn cúng bái xin thần phù hợp cho Vương Sư sớm dẹp được Lưu Trương. Quả nhiên, quân của Lưu Trương bị mưa to gió lớn nổi lên dìm chết vô số, khiến Lưu Trương phải thần phục nhà Tống. Ngày chiến thắng về triều, Vương Sư thấy trên thành xuất hiện một đám mây ngũ sắc, trên đó có lá cờ thêu bốn chữ “三山國王 – Tam Sơn Quốc Vương” phát hào quang rực rỡ, bèn đem việc tâu lên vua Tống Thái Tổ. Nhà vua thấy rằng việc dẹp giặc Lưu Trương thuận lợi là nhờ có sự giúp đỡ của thần linh, bèn sắc phong cho ba vị thần ở Tam Sơn là: Thanh Hoá Uy Đức Báo Quốc Vương – Cân Sơn, Trợ Chính Minh Túc Ninh Quốc Vương – Minh Sơn, Huệ Uy Hoằng Ứng Phong Quốc Vương – Độc Sơn.

– Thời Bính Đế, triều Nam Tống có loạn Trần Hữu Liên. Bính Đế thân chinh cầm quân đánh dẹp, chẳng may bị thua, hàng ngũ tán loạn, Bính Đế bị giặc đuổi đến Triều Châu, trước mặt là sông lớn, sau lưng quân giặc đến gần. Trong tình thế nguy bách, bỗng thấy trên 3 ngọn núi phía trước lóe lên ánh hào quang, trên đỉnh núi xuất hiện những lá cờ cầu cứu. Rồi một vị tướng quân cỡi ngựa lướt trên sông, xông lên bờ tấn công quân giặc, khiến quân giặc rút lui, lại có chiếc thuyền xuất hiện đưa Bính Đế qua sông. Thoát nạn về triều, Binh Đế nhớ công ơn cứu tử, bèn cho người tìm đến Tam Sơn hỏi xem ai đã ra tay cứu giá, người dân địa phương cho biết có lẽ là thần linh ở núi Tam Sơn. Bính Đế nhân đó sắc phong là Tam Sơn Quốc Vương.

Sau này, người Triều Châu đi đến đâu cũng lập miếu thờ Tam Sơn Quốc Vương.
Chúc các bạn Vui vẻ

Nguồn: https://freecode.com.vn

Xem thêm bài viết khác: https://freecode.com.vn/phan-mem

Share: