Tiếng anh giao tiếp cho người mới bắt đầu – Lesson 4: What is this?Tiếng anh giao tiếp cho người mới bắt đầu – Lesson 4: What is this?

Bài 4: What is this?.
Nội dung bài học:
Nói có và không:
Câu hỏi “do you have + cái gì đó – bạn có (cái gì đó) không?” ví dụ: do you have money? – bạn có tiền không?
Câu trả lời “I have+cái gì đó – tôi có (cái gì đó)” ví dụ: I have money – tôi có tiền.
Cấu trúc “it is a + cái gì đó – nó là (cái gì đó)” ví dụ: it is a laptop – nó là cái laptop.
Cấu trúc “it is not a + cái gì đó – nó không phải là (cái gì đó)” ví dụ: it is not a laptop – nó không phải là cái laptop.

Giao tiếp tiếng Anh cơ bản cho người Việt Nam
Đây là chương trình nổi tiếng thế giới của VOA Learnig English được biên soạn và việt hóa để phù hợp với người Việt Nam.
Các bạn đừng quên Like, share, và subcrise để theo dõi tiếp các video của khóa học.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

E4T English – Raise Up Your Tomorrow

Địa chỉ website:

Youtube channel:

Facebook:

Fanpage:

Group Học Tiếng Anh cho người mất gốc:

SĐT: 0962 988 597 (Hỗ trợ kỹ thuật) | 0898930033 (Tư vấn)

Nguồn: https://freecode.com.vn

Xem thêm bài viết khác: https://freecode.com.vn/windows

Share: