[Help] Xin Hướng Dẫn Thêm Thành Viên Đang Online Ảo

#1
Mình thấy một số diễn đàn họ chỉnh thành viên " từng đăng nhập " thành " Đang đăng nhập ", như : netbanbe.net


ảnh mình chụp :


[Broken External Image]:http://nr7.upanh.com/b2.s34.d1/0c9433fc33c9dee68cf13ded3e3ea5bb_50088777.netbanbe.jpg


Níc mình không đăng nhập, vẫn có tên đang online, cái này chính xác là danh sách thành viên từng online.


bạn nào hướng dẫn mình chỉnh thế nào để được như vậy không


mình dùng vbb4


xin cảm ơn.
 
Khuyến mãi vps
Top