Sách Văn hóa và con người

NP Tú Trinh

Well-Known Member
#1
Văn hóa và con ngườiCuốn sách này giới thiệu những nội dung chính sau:


Lời nói đầu: Văn hóa học lấy con người làm trung tâm


Phần A: Đại cương về văn hóa

- Khái niệm và bản chất của văn hóa

- Cấu trúc của văn hóa

- Mối liên hệ biện chứng giữa văn hóa và lịch sử

- Quan hệ biện chứng giữa văn hóa và kinh tế

- Bản sắc văn hóa và toàn cầu hóa


Phần B: Văn hóa chính trị

- Chính trị và cấu trúc đời sống chính trị

- Những nguyên tắc của sự lãnh đạo

- Toàn cầu hóa và những xu thế lớn của thế giới hiện đại

- Văn hóa chính trị và dân chủ

- Những tiêu chuẩn văn hóa chính trị toàn cầu


Xin trân trọng giới thiệu.
 

Attachments

Similar threads

Khuyến mãi vps
Top