Sách Trăng Non – New Moon (Ebook)

NP Tú Trinh

Well-Known Member
#1
Lời giới thiệu

Ôi, những say mê cuồng nhiệt thường lại đi chung bởi những kết thúc thảm khốc, đương lúc khải hoàn kia cũng chính là lúc đương tàn đời đấy, nào có khác lửa và thuốc súng đâu, hễ bén nhau là bùng lên rồi tắt liệm.
 

Attachments

Khuyến mãi vps
Top