Tài Liệu Tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc

NP Tú Trinh

Well-Known Member
#1
TỜ KHAI
THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ BẮT BUỘC
Mã số:

A. NGƯỜI LAO ĐỘNG:

[TABLE]
[TR]
[TD][TABLE="width: 100%"]
[TR]
[TD]

[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
- Họ và tên : . Nam Nữ x- Ngày tháng năm sinh : , Dân tộc: KINH, Quốc tịch: VIỆT NAM
- Nơi sinh :
- Nơi ở hiện nay :
- Hộ khẩu thường trú :
 

Similar threads

Khuyến mãi vps
Top