Đồ Án Tính toán thiết kế hệ thống lạnh cho xe container đông lạnh

NP Tú Trinh

Well-Known Member
#1
(Đầy đủ chi tiết có kèm theo bản vẽ thiết kế .dwg)

LỜI MỞ ĐẦU

- Kỹ thuật lạnh là một ngành được phát triển trên 100 năm nay. Ngay từ những ngày đầu mới phát triển, các nhà khoa học đã thấy được tính ưu việt và khả năng ứng dụng rộng rãi vào đời sống con người trong rất nhiều lĩnh vực như: điều hòa không khí, bảo quản lạnh và lạnh đông thực phẩm và rất nhiều ngành kỹ thuật khác có liên quan.
- Với tốc độ phát triển ngày càng nhanh và đòi hỏi ngày càng cao của ngành công nghiệp thực phẩm, kỹ thuật lạnh lại thể hiện được tính ưu việt của mình trong quá trình bảo quản lạnh cũng như bảo quản lạnh đông thực phẩm, góp phần làm cho nguyên liệu thực phẩm sau khi được thu hái, đánh bắt có thể được bảo quản với thời gian lâu hơn mà chất lượng thì gần như không đổi.
- Cùng với sự phát triển kinh tế thì nhu cầu giao lưu thương mại giữa các nơi cũng ngày càng phát triển. Để phục vụ tốt cho việc giao lưu hàng hóa trong nước và ngoài nước, đặc biệt là đối với các sản phẩm lạnh đông, thì cần phải có các phương tiện vận tải lạnh. Được sử dụng rộng rãi nhất hiện nay là tàu thủy, tàu hỏa, ôtô và container lạnh. Những phương tiện này chính là cầu nối quan trọng của dây chuyền lạnh nối liền từ nơi sản xuất chế biến tới nơi bảo quản, trung chuyển, phân phối và tiêu dùng, không những góp phần làm cho sản phẩm được phân phối đều, rộng khắp mà còn là yếu tố quan trọng phát triển nền kinh tế.
- Đối với tàu thủy là phương tiện duy nhất, kinh tế nhất trong việc vận chuyển sản phẩm lạnh và đông lạnh giữa các châu lục. Cũng nhờ có tàu thủy mà có thể đánh bắt hải sản lâu ngày trên biển.
- Trên đất liền, giữa các địa điểm có đường sắt nối liền thì vận chuyển lạnh bằng tàu hỏa là kinh tế nhất nhưng thực tế khối lượng vận chuyển phải lớn mới kinh tế.
- Trên các đoạn đường không có đường sắt, giữa các kho lạnh phân phối và tiêu dùng hoặc giữa nơi đánh bắt và chế biến thì vận chuyển bằng ôtô và container là kinh tế nhất và tiện lợi nhất.MỤC LỤC
Trang
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN 2
I.1 GIỚI THIỆU VỀ MÔI CHẤT LẠNH 2
I.2 GIỚI THIỆU VẬT LIỆU CÁCH NHIỆT 3
I.3 GIỚI THIỆU VẬT LIỆU CÁCH ẨM 4
I.4 GIỚI THIỆU SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ 4
CHƯƠNG II: TÍNH CÁCH NHIỆT CÁCH ẨM 6
II.1 XÁC ĐỊNH BỀ DÀY LỚP CÁCH NHIỆT 6
II.2 TÍNH KIỂM TRA ĐỌNG SƯƠNG 9
CHƯƠNG III: TÍNH TOÁN NHIỆT THÙNG BẢO ÔN 10
III.1 XÁC ĐỊNH DIỆN TÍCH CÁC KẾT CẤU BAO CHE 10
III.2 TÍNH TỔNG TỔN THẤT NHIỆT CỦA THÙNG BẢO ÔN 11
CHƯƠNG IV: TÍNH CHỌN MÁY NÉN 14
IV.1 CÁC THÔNG SỐ CỦA CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC 14
IV.2 TÍNH CHỌN MÁY NÉN VÀ ĐỘNG CƠ MÁY NÉN 15
CHƯƠNG V: TÍNH CHỌN THIẾT BỊ NGƯNG TỤ 19
V.1 NHIỆT THẢI NGƯNG TỤ 19
V.2 CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA DÀN NGƯNG 19
V.3 TÍNH CHỌN DÀN NGƯNG 19
V.4 TÍNH KIỂM TRA VẬN TỐC KHÔNG KHÍ 23
CHƯƠNG VI: TÍNH CHỌN DÀN LẠNH 26
VI.1 XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ CỦA KHÔNG KHÍ ĐI VÀO VÀ RA
KHỎI DÀN LẠNH 26
VI.2 TÍNH CHỌN DÀN LẠNH 26
CHƯƠNG VII: TÍNH THIẾT BỊ PHỤ 32
VII.1 TÍNH BÌNH CHỨA CAO ÁP 32
VII.2 TÍNH BÌNH HỒI NHIỆT 32
VII.3 TÍNH ĐƯỜNG ỐNG DẪN 35
CHƯƠNG VIII: TÍNH SƠ BỘ GIÁ THÀNH 37
TÀI LIỆU THAM KHẢO
 

Attachments

Thread starter Similar threads Forum Replies Date
NP Tú Trinh Sinh Học - Thực Phẩm 0
NP Tú Trinh Sinh Học - Thực Phẩm 0
NP Tú Trinh Sinh Học - Thực Phẩm 0
NP Tú Trinh Sinh Học - Thực Phẩm 0
NP Tú Trinh Sinh Học - Thực Phẩm 0
NP Tú Trinh Sinh Học - Thực Phẩm 0
NP Tú Trinh Sinh Học - Thực Phẩm 1
NP Tú Trinh Sinh Học - Thực Phẩm 1
NP Tú Trinh Sinh Học - Thực Phẩm 0
NP Tú Trinh Sinh Học - Thực Phẩm 2

Similar threads

#2
(Đầy đủ chi tiết có kèm theo bản vẽ thiết kế .dwg)

LỜI MỞ ĐẦU

- Kỹ thuật lạnh là một ngành được phát triển trên 100 năm nay. Ngay từ những ngày đầu mới phát triển, các nhà khoa học đã thấy được tính ưu việt và khả năng ứng dụng rộng rãi vào đời sống con người trong rất nhiều lĩnh vực như: điều hòa không khí, bảo quản lạnh và lạnh đông thực phẩm và rất nhiều ngành kỹ thuật khác có liên quan.
- Với tốc độ phát triển ngày càng nhanh và đòi hỏi ngày càng cao của ngành công nghiệp thực phẩm, kỹ thuật lạnh lại thể hiện được tính ưu việt của mình trong quá trình bảo quản lạnh cũng như bảo quản lạnh đông thực phẩm, góp phần làm cho nguyên liệu thực phẩm sau khi được thu hái, đánh bắt có thể được bảo quản với thời gian lâu hơn mà chất lượng thì gần như không đổi.
- Cùng với sự phát triển kinh tế thì nhu cầu giao lưu thương mại giữa các nơi cũng ngày càng phát triển. Để phục vụ tốt cho việc giao lưu hàng hóa trong nước và ngoài nước, đặc biệt là đối với các sản phẩm lạnh đông, thì cần phải có các phương tiện vận tải lạnh. Được sử dụng rộng rãi nhất hiện nay là tàu thủy, tàu hỏa, ôtô và container lạnh. Những phương tiện này chính là cầu nối quan trọng của dây chuyền lạnh nối liền từ nơi sản xuất chế biến tới nơi bảo quản, trung chuyển, phân phối và tiêu dùng, không những góp phần làm cho sản phẩm được phân phối đều, rộng khắp mà còn là yếu tố quan trọng phát triển nền kinh tế.
- Đối với tàu thủy là phương tiện duy nhất, kinh tế nhất trong việc vận chuyển sản phẩm lạnh và đông lạnh giữa các châu lục. Cũng nhờ có tàu thủy mà có thể đánh bắt hải sản lâu ngày trên biển.
- Trên đất liền, giữa các địa điểm có đường sắt nối liền thì vận chuyển lạnh bằng tàu hỏa là kinh tế nhất nhưng thực tế khối lượng vận chuyển phải lớn mới kinh tế.
- Trên các đoạn đường không có đường sắt, giữa các kho lạnh phân phối và tiêu dùng hoặc giữa nơi đánh bắt và chế biến thì vận chuyển bằng ôtô và container là kinh tế nhất và tiện lợi nhất.MỤC LỤC
Trang
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN 2
I.1 GIỚI THIỆU VỀ MÔI CHẤT LẠNH 2
I.2 GIỚI THIỆU VẬT LIỆU CÁCH NHIỆT 3
I.3 GIỚI THIỆU VẬT LIỆU CÁCH ẨM 4
I.4 GIỚI THIỆU SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ 4
CHƯƠNG II: TÍNH CÁCH NHIỆT CÁCH ẨM 6
II.1 XÁC ĐỊNH BỀ DÀY LỚP CÁCH NHIỆT 6
II.2 TÍNH KIỂM TRA ĐỌNG SƯƠNG 9
CHƯƠNG III: TÍNH TOÁN NHIỆT THÙNG BẢO ÔN 10
III.1 XÁC ĐỊNH DIỆN TÍCH CÁC KẾT CẤU BAO CHE 10
III.2 TÍNH TỔNG TỔN THẤT NHIỆT CỦA THÙNG BẢO ÔN 11
CHƯƠNG IV: TÍNH CHỌN MÁY NÉN 14
IV.1 CÁC THÔNG SỐ CỦA CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC 14
IV.2 TÍNH CHỌN MÁY NÉN VÀ ĐỘNG CƠ MÁY NÉN 15
CHƯƠNG V: TÍNH CHỌN THIẾT BỊ NGƯNG TỤ 19
V.1 NHIỆT THẢI NGƯNG TỤ 19
V.2 CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA DÀN NGƯNG 19
V.3 TÍNH CHỌN DÀN NGƯNG 19
V.4 TÍNH KIỂM TRA VẬN TỐC KHÔNG KHÍ 23
CHƯƠNG VI: TÍNH CHỌN DÀN LẠNH 26
VI.1 XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ CỦA KHÔNG KHÍ ĐI VÀO VÀ RA
KHỎI DÀN LẠNH 26
VI.2 TÍNH CHỌN DÀN LẠNH 26
CHƯƠNG VII: TÍNH THIẾT BỊ PHỤ 32
VII.1 TÍNH BÌNH CHỨA CAO ÁP 32
VII.2 TÍNH BÌNH HỒI NHIỆT 32
VII.3 TÍNH ĐƯỜNG ỐNG DẪN 35
CHƯƠNG VIII: TÍNH SƠ BỘ GIÁ THÀNH 37
TÀI LIỆU THAM KHẢO
bài viết rất hay
 
Khuyến mãi vps
Top