Luận Văn Tìm hiểu chương trình quản lý chất lượng cho sản phẩm cá tra Fillet tẩm bột chiên

NP Tú Trinh

Well-Known Member
#1
Đề tài: Tìm hiểu chương trình quản lý chất lượng cho sản phẩm cá tra Fillet tẩm bột chiên


Luận văn dài 82 trang:
Chương 1.ĐẶT VẤN ĐỀ
1.1.Giới thiệu
1.2.Mục tiêu của đề tài
1.3.Nội dung của đề tài
Chương 2.TỔNG QUAN TÀI LIỆU
2.1.Giới thiệu về công ty
2.2.Giới thiệu về nguyên liệu cá tra
2.3.Tinh bột
2.4.Các yếu tố ảnh hưởng đến tính chất cảm quan của sản phẩm
Chương 3.VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1.Phương tiện nghiên cứu
3.2.Phương pháp nghiên cứu
Chương 4.KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
4.1.Quy trình sản xuất cá tra Fillet tẩm bột chiên tại công ty SOHAFOOD
4.2.Mô tả sản phẩm
4.3.Thuyết trình quy trình công nghệ chế biến
4.4.Kiểm soát quá trình sản xuất
4.5.Hệ thống nước cấp và xử lý nước thải
Chương 5.KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT
5.1.Kết luận
5.2.Đề xuất
TÀI LIỆU THAM KHẢO
 

Attachments

Similar threads

ninhcute

New Member
#2
Ðề: Tìm hiểu chương trình quản lý chất lượng cho sản phẩm cá tra Fillet tẩm bột chiên

sao nạp tiền rồi mà không down đc vậy.lừa đảo afh???????//
 
Khuyến mãi vps
Top