Sách (tiếng Anh) Handbook of discourse processes/ Sổ tay về các tiến trình Diễn ngôn

NP Tú Trinh

Well-Known Member
#1
Đây là một cuốn sách rất toàn diện cho những ai nghiên cứu về Diễn ngôn, sử dụng diễn ngôn trong nghiên cứu xã hội, nghiên cứu giáo dục, ngôn ngữ.

Các nội dung của cuốn sách này tập trung vào 7 lĩnh vực chủ yếu:

* tâm lý học diễn ngôn;
* phân tích văn bản gốc;
* diễn ngôn bằng máy tính;
* các công nghệ diễn ngôn;
* phân tích hội thoại;
* các cách tiếp cận định tính và định lượng hỗn hợp; và
* các nền tảng về văn hóa.

Sách do Nhà xuất bản: Lawrence Erlbaum Associates thực hiên (2008)

Contents:
Preface. A.C. Graesser, M.A. Gernsbacher, S.R. Goldman,
Introduction to the Handbook of Discourse Processes. A.D. Grimshaw,
Genre, Registers, and Contexts of Discourse. R.A. Zwaan, M. Singer,
Text Comprehension. M.F. Schober, S.E. Brennan,
Processes of Interactive Spoken Discourse: The Role of the Partner. C.B. Cazden, S.W. Beck,
Classroom Discourse. P.A. Alexander, T.L. Jetton,
Learning From Traditional and Alternative Texts: New Conceptualizations for the Information Age. S. Whittaker,
Theories and Methods in Mediated Communication. D. Bloome,
Narrative Discourse. D.S. Miall, Literary Discourse. R.W. Gibbs, Jr.,
Nonliteral Speech Acts in Text and Discourse. M. Bamberg, L. Moissinac,
Discourse Development. J.D. Moore, P. Wiemer-Hastings,
Discourse in Computational Linguistics and Artificial Intelligence. P.W. Foltz,
Quantitative Cognitive Models of Text and Discourse Processing.

Sách hiện đang bán trên Amazon với 123 USD: http://www.amazon.com/Handbook-Discourse-Processes-Arthur-Graesser/dp/0805835555

Định dạng file: pdf
 

Attachments

NP Tú Trinh

Well-Known Member
#2
Ðề: (tiếng Anh) Handbook of discourse processes/ Sổ tay về các tiến trình Diễn ngôn

 
Khuyến mãi vps
Top