Tài Liệu Thị trường bất động sản Hà Nội vẫn nóng

NP Tú Trinh

Well-Known Member
#1
CBRE dự báo việc mở rộng địa giới
Hà Nội sẽ thu hút ngày càng nhiều
các nhà đầu tư nước ngoài với các
dự án lớn vào thị trường bất động
sản của Hà Nội tương lai.
Trong 5,4 tỷ USD vốn FDI đổ vào Việt
Nam quý I/2008 đã có 4,5 tỷ USD đầu
tư vào lĩnh vực bất động sản (chiếm tới
80%).
CBRE dự báo việc mở rộng địa giới Hà
Nội sẽ tạo cơ hội xây dựng một quy
hoạch tổng thể thống nhất cho Hà Nội
và các vùng lân cận đồng thời thu hút
ngày càng nhiều các nhà đầu tư nước
ngoài với các dự án lớn vào thị trường
bất động sản của Hà Nội tương lai.
 

Attachments

Similar threads

Khuyến mãi vps
Top