Tài Liệu Tài liệu vật lý đại cương A2

NP Tú Trinh

Well-Known Member
#1
Chương 1: Trường tĩnh điện
trong chân không
1.1 Các khái niệm cơ bản: điện tích nguyên
tố, các loại hạt mang điện,
định luật bảo toàn điện tích
1.2 Định luật Coulomb
 

Attachments

Khuyến mãi vps
Top