Luận Văn Tổng quan về Genlatine trong thực phẩm

NP Tú Trinh

Well-Known Member
#1
Đề tài luận văn: “Tổng quan tài liệu về ứng dụng gelatin trong công nghệ thực phẩm”. Với yêu cầu của đề tài, em đã thực hiện được một số vấn đề cơ bản sau:
Tổng quan tài liệu về tính chất của gelatin, đặc biệt là mối tương tác của gelatin với những thành phần thường gặp trong công nghệ thực phẩm.
Tổng quan tài liệu về nguồn nguyên liệu và phương pháp sản xuất gelatin ở quy mô công nghiệp.
Tìm hiểu về phương pháp đưa gelatin vào trong các ứng dụng công nghiệp, các điều kiện tối ưu cho việc ứng dụng gelatin.
Tìm hiểu các lĩnh vực công nghiệp có ứng dụng gelatin, tập trung vào lĩnh vực công nghệ thực phẩm.
Tìm hiểu về khuynh hướng sử dụng gelatin trong các loại thực phẩm chức năng.
Tìm hiểu khả năng thay thế gelatin bằng các loại nguyên liệu khác trong các ứng dụng công nghiệp.
 

Attachments

Last edited by a moderator:

NP Tú Trinh

Well-Known Member
#2
Ðề: Tổng quan về Genlatine trong thực phẩm

Tổng quan tài liệu về ứng dụng gelatin trong công nghệ thực phẩm”
 
Khuyến mãi vps
Top