Style UI.X 2 cho XenForo 2 2.1.1.1.0

Khắc Nam

Well-Known Member
6/2/06
243
419
45
Dựa vào các phương pháp đã được thử và đúng như của style tiền nhiệm trên XenForo 1, UI.X tiếp tục đẩy ranh giới của thiết kế thông minh. Với cơ sở trong Material Design Google, framework được hỗ trợ bởi một nhóm thành thạo trong phần mềm XenForo làm cho UI.X trở thành một lựa chọn sáng suốt cho bất kỳ diễn đàn nào.

uix-hero.png


1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg 7.jpg8.jpg 9.jpg 10.jpg 11.jpg 12.jpg 13.jpg 14.jpg mobile-menu.pngmobile-search.png
 

Attachments

Khuyến mãi vps