[Questions] Sticky bài viết bằng Kbank

tranhoang24

Well-Known Member
#1
Có nghĩa là thành viên sẽ dùng tiền trong Kbank hoặc mod tiền tệ nào đó để sticky bài viết của mình lên trong thời gian nhất định
Tiền trong Kbank sẽ bị trừ tương ứng và hết thời gian thì bài viết đó trở lại bình thường
Không biết có mod nào như thế ko?
Hoặc bác nào giúp em viết cái mod này với ạ.
THanks !!!!
 
Khuyến mãi vps
Top