Tài Liệu SLIDE Vật lý đại cương (A1)

NP Tú Trinh

Well-Known Member
#1
BÀI GIẢNG


VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG (A1)
(Dùng cho sinh viên hệ đào tạo đại học từ xa)
CHƯƠNG I: ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM
Động học nghiên cứu các đặc trưng của chuyển động cơ học (phương trình chuyển động,
phương trình quỹ đạo, quãng đường dịch chuyển, vận tốc, gia tốc) nhưng không xét đến nguyên
nhân gây ra sự thay đổi trạng thái chuyển động.
 

Attachments

Khuyến mãi vps
Top