[Others] Share code Resize ảnh kèm đóng khung hình ảnh trong bài viết

Coolboyhn

Well-Known Member
#1
Demo:Thêm đoạn code này vào CSS rồi save lại là xong nhé
Mã:
/* IMAGE - M4U.VN*/
.postbit .content img, .postbitlegacy .content img, .postbitdeleted .content img, .postbitignored .content img, .eventbit .content img {
    padding: 10px;
    background: #f2f2f2;
    border: 1px solid #c2c2c2;
    border-radius: 4px;
    box-shadow: 0px 0px 8px #000;
display: block;  margin:0 auto;
    text-align:center;
    max-width: 450px;
}
Sửa max-width: 450px;

Nguồn: M4U.VN


https://lh4.googleusercontent.com/-5pbHSkREV3o/UHjUEXGuvJI/AAAAAAAACxE/BYMAHkPmjvk/M4U.VN-m4u.png
 
T

tienduyet

#4
Thêm vào css mà file css nào ? thiếu gì file ! Và thêm vào đầu hay cuối ?
 

webvaseo

New Member
#8
Bổ sung cho bác cái height: auto; nếu không ảnh sẽ bị méo khi có chiều rộng rộng hơn và trong thẻ html có chiều cao cố định

Triển khai: tìm class chứa nội dung ảnh gần nhất rồi thêm vào
Mã:
[B]
<div class="noidung"> hình ảnh và nội dung ở chỗ này </div>
[/B]
Mã:
.noidung img {    padding: 10px;    background: #f2f2f2;    border: 1px solid #c2c2c2;    border-radius: 4px;    box-shadow: 0px 0px 8px #000;    display: block;      margin:0 auto;    text-align:center;    max-width: 450px;    [B]height: auto;[/B]}
 
Khuyến mãi vps
Top