Tài Liệu Rủi ro là gì?

NP Tú Trinh

Well-Known Member
#1
Theo nhiều nhà phân tích, rủi ro chỉ phát sinh khi có một sự không chắc chắn về mất
mát sẽ xảy ra (uncertainty about the occurrence of a loss). Với khái niệm về rủi ro này,
nếu xác suất mất mát là 0 hoặc 1, thì không có rủi ro. Ví dụ, nếu một người nhảy từ tòa
nhà cao 30 tầng xuống mặt đất thì cầm chắc cái chết. Mặc dù có chuyện mất mát về
nhân mạng nhưng đây không phải là rủi ro vì hậu quả đã thấy trước. Tuy nhiên, nếu
một cascadeur nhảy từ lầu cao xuống đất bằng dù thì người này có thể chết hay không
chết. Trong trường hợp này có sự không chắc chắn về hậu quả, tức là có rủi ro trong
hành động của người diễn viên đóng thế này.
 

Attachments

Similar threads

Khuyến mãi vps
Top