Tài Liệu Rủi mà không rủi

NP Tú Trinh

Well-Known Member
#1
Giả sử có 100.000 chiếc xe gắn máy được bảo hiểm trong khoảng thời gian tương đối
dài và trung bình mỗi năm có khoảng 10.000 chiếc gặp ít nhất một tai nạn và đòi bồi
thường. Tuy nhiên, trong một năm không hẳn số trường hợp đòi bồi thường có thể
chính xác là 10.000. Theo một số giả định nào đó, có thể chứng minh được rằng trong
một khoảng thời gian dài, độ lệch (deviation) của số trường hợp đòi bồi thường trong
một năm từ 10.000, trung bình sẽ là 100.
 

Similar threads

Khuyến mãi vps
Top