Rank thế giới tăng, rank Việt Nam giảm ???

#1
từ khi rank thế giới lên 2 triệu thì rank Việt Nam của mình nó giảm đến khoảng 7,000 (12,000 -> 19,000)@-)@-)@-). Nhưng còn rank thế giới thì nó tăng 5,000 -> 1,000 mỗi ngày. Có ai biết chỉ dùm mình nhé, tăng cả hai nó hai đẹp :-*:-*
 

toby_lq

New Member
#2
Alexa tính rank VietNam và thế giới là 2 cái khác nhau hoàn toàn bạn ạ
Với rank VietNam : chỉ tính riêng ở VietNam, nói nôm na, là người dùng VietNam
Tương tự như vậy với rank thế giới
Vì vậy có thể đôi khi bạn thấy rank site của mình ở 1 nước khác còn cao hơn cả VietNam
 
#3
Mình cũng bị như bạn. Trong khi rank thế giới tăng thì rank VN giảm. Trong khi lượng truy cập ở vn ko ngừng tăng :^o:^o/:)
 
Khuyến mãi vps
Top