Tài Liệu Quản lý rủi ro: Cẩn tắc vô áy náy

NP Tú Trinh

Well-Known Member
#1
Từ ngàn xưa, con người đã nghĩ ra nhiều cách thức để đối phó với rủi ro. Trong Kinh
thánh có đoạn viết về một vị hoàng đế Ai Cập được báo mộng rằng sau bảy năm được
mùa sẽ là bảy năm đói kém nên đã quyết định dành một phần năm thu nhập mỗi năm
được mùa để dự phòng cho nạn đói sẽ xảy ra.
 
Thread starter Similar threads Forum Replies Date
N Bảo Hiểm - Bất Động Sản 0
NP Tú Trinh Bảo Hiểm - Bất Động Sản 0
NP Tú Trinh Bảo Hiểm - Bất Động Sản 0
NP Tú Trinh Bảo Hiểm - Bất Động Sản 0
NP Tú Trinh Bảo Hiểm - Bất Động Sản 0
NP Tú Trinh Bảo Hiểm - Bất Động Sản 0
NP Tú Trinh Bảo Hiểm - Bất Động Sản 0
NP Tú Trinh Bảo Hiểm - Bất Động Sản 0
NP Tú Trinh Bảo Hiểm - Bất Động Sản 0
NP Tú Trinh Bảo Hiểm - Bất Động Sản 0

Similar threads

Khuyến mãi vps
Top