[Mod_4.x] qqfarm6.2 viet hoa them nong trai da tich hop voi vbb4.x

hoangtu1

New Member
#1
QQFARM6.2

Đây là bản conv dành cho vbb4, tested trên vbb 4.1.9. do bạn pmk_1992_2 phát trien và tich hợp với vbb vietcadao.com phiên dịch

Phien ban gon nhe giam di gan 10mb dung lung voi ban share tren nhieu dien da, ma khong giam di bat ky tinh nay hay hinh anh gi

các bạn có thể liện hệ với nick yahoo là: pmk_1992_2 hay vietcadao yahoo cua web vcd

1. - Các bạn download qqfarm bản dưới đây đã thích hợp với vbb
2. - unzip ra và upload lên host của bạn ("ccpic.php" và folder "games" upload ngang hang với root forum)
3. import vào phpmyadmin file sql.txt
4. - vào 3) Vào AdminCP -> Plugins & Products -> Manage Products -> Add/Import Product
- Import file product-qqfarm4vbb_1.2.xml
- Vào Setting "QQFram For Vbb Settings" chỉnh lại cấu hình tiền tệ & field tên thật (nếu không dùng tên thật thì để mặc định 0, sẽ dùng username).
- Thưởng thức.
http://domain/forum/misc.php?game=nongtrai

download:http://vietcadao.googlecode.com/files/qqfarm_vietcadao.com.zip
 
Khuyến mãi vps
Top