Tài Liệu Phương pháp lập và sử dụng biểu mẫu thu bhxh, bhyt bắt buộc

NP Tú Trinh

Well-Known Member
#1
PHƯƠNG PHÁP
LẬP VÀ SỬ DỤNG BIỂU MẪU THU BHXH, BHYT BẮT BUỘC
(Ban hành kèm theo Quyết định số ./QĐ-BHXH ngày tháng . năm 2007 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)


1. Tờ khai tham gia BHXH, BHYT BB (Mẫu số 01-TBH).
a. Mục đích: Người lao động kê khai các thông tin liên quan đến cá nhân để làm căn cứ đóng BHXH, BHYT; cấp sổ BHXH và cấp thẻ BHYT.
b. Trách nhiệm lập: Người lao động tham gia BHXH, BHYT bắt buộc, bao gồm cả người lao động trong lực lượng vũ trang.
c. Thời gian lập: Kê khai khi bắt đầu tham gia BHXH hoặc đã tham gia nhưng chưa được cấp sổ BHXH và khi cấp lại sổ BHXH.
 

Similar threads

Khuyến mãi vps
Top