Tài Liệu Phát triển kênh phân phối bán bảo hiểm qua ngân hàng – xu thế tất yếu trong lĩnh vực kinh doanh bảo

NP Tú Trinh

Well-Known Member
#1
PHAN HỒ TRUNG PHONG
Công ty Bảo hiểm Nhân thọ miền Nam
Việt Nam trước xu thế mở cửa và hội nhập quốc tế, lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ đứng trước sự cạnh tranh
ngày càng khốc liệt buộc các công ty bảo hiểm trong nước phải có những thay đổi trong chiến lược
Marketing, đặc biệt là chiến lược phân phối sản phẩm. Bán bảo hiểm qua ngân hàng (Bancassurance) chắc
chắn sẽ là một trong những kênh phân phối hiệu quả để thúc đẩy bán hàng, tăng doanh thu phí bảo hiểm
nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng mà Chính phủ Việt Nam đặt ra cho các công ty bảo hiểm trong nước (tốc độ
tăng trưởng bình quân lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ khoảng 28%/năm cho đến năm 2010). Theo các nhà kinh
doanh bảo hiểm nhân thọ lâu đời, phân phối sản phẩm bảo hiểm nhân thọ có các kênh phổ biến như sau:
 
Thread starter Similar threads Forum Replies Date
NP Tú Trinh Bảo Hiểm - Bất Động Sản 0
NP Tú Trinh Bảo Hiểm - Bất Động Sản 0
NP Tú Trinh Bảo Hiểm - Bất Động Sản 0
NP Tú Trinh Bảo Hiểm - Bất Động Sản 0
NP Tú Trinh Bảo Hiểm - Bất Động Sản 0
NP Tú Trinh Bảo Hiểm - Bất Động Sản 0
NP Tú Trinh Bảo Hiểm - Bất Động Sản 0
NP Tú Trinh Bảo Hiểm - Bất Động Sản 0
NP Tú Trinh Bảo Hiểm - Bất Động Sản 0
NP Tú Trinh Bảo Hiểm - Bất Động Sản 0

Similar threads

Khuyến mãi vps
Top