Luận Văn Phân tích hoạt động xúc tiến du lịch Việt Nam tại thị trường Pháp

NP Tú Trinh

Well-Known Member
#1
Phân tích hoạt động xúc tiến du lịch Việt Nam tại thị trường Pháp


DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

AFD: Cơ quan phát triển Pháp
ASEAN: Các nước Đông Nam á
CNN: Hãng truyền hình
EU: Cộng đồng châu Âu
EURO: Đồng tiền chung châu Âu
FAMTRIP: Các hãng lữ hành được mời sang du lịch tìmhiểu
FASEP: Quỹ trợ giúp đặc biệt cho doanh nghiệp của Pháp
FDI: Đầu tư nước ngoài
FSP: Quỹ đoàn kết ưu tiên Pháp
GDP: Thu nhập quốc dân tính theo đầu người
JNTO: Cơ quan Du lịch quốc gia Nhật Bản
MICE: Loại hình du lịch hội nghị, hội thảo
NATO: Khối phòg thủ Bắc Đại Tây dương
NTOs: Cơ quan/tổ chức quản lý nhà nước về du lịch
ODA: Viện trợ của nước ngoài .
PR: Quan hệ công chúng
PRESSTRIP: Các nhà báo được mời sang du lịch tìm hiểu
TAT: Cơ quan Du lịch quốc gia TháiLan
TTG: Tạp chí chuyên đề về Du lịch của Thái Lan
TURESPANA: Cơ quan du lịch quốc gia Tây Ban Nha
UEO: Tổ chức phòng thủ của EU
UNESCO: Tổ chức Văn hoá thế giới
USD: Đồng đô la Mỹ
UNWTO: Tổ chức Du lịch Thế giới
MỤC LỤC
[TABLE="align: center"]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]Trang[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]LỜI CAM ĐOAN[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]MỤC LỤC[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]PHẦN MỞ ĐẦU [/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Chư­ơng 1. THỊ TR­ƯỜNG DU LỊCH PHÁP VỚI DU LỊCH VIỆT NAM [/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1.1. Thông tin khái quát về nư­ớc Pháp [/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1.1.1. Vị trí địa lý, địa hình, khí hậu[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1.1.2 Dân số và lao động [/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1.1.3. Điều kiện kinh tế [/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1.1.4. Thể chế chính trị [/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1.1.5. Chính sách đối ngoại và quốc phòng[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1.2. Quan hệ hợp tác Việt Nam – Pháp trong lĩnh vực ngoại giao,
kinh tế, văn hóa và khoa học kỹ thuật [/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1.2.1. Quan hệ ngoại giao, [/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1.2.2. Quan hệ hợp tác kinh tế [/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1.2.3. Quan hệ hợp tác văn hóa, khoa học kỹ thuật [/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1.2. 4. Thông tin về Du lịch Pháp [/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1.3. Đặc điểm thị trường du lịch Pháp[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1.3.1. Cách thức đi du lịch của người Pháp [/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1.3.2. Đặc điểm và xu hướng chung trong tiêu dùng du lịch
của khách du lịch Pháp [/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1.3.3. Một số đặc điểm của khách Pháp đi Việt Nam du lịch [/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1.4. Quan hệ hợp tác về du lịch giữa Việt Nam và Pháp [/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1.4.1. Các hoạt động hợp tác đã triển khai và kết quả [/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1.4 2. Một số định hướng hợp tác du lịch hai nước thời gian tới [/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Ch­ương 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN CỦA DU LỊCH
VIỆT NAM TẠI THỊ TRƯỜNG PHÁP [/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2.1. Khái quát hoạt động xúc tiến quảng bá của Du lịch Việt Nam[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2.1.1. Hệ thống chính sách văn bản pháp lý và bộ máy xúc tiến
quảng bá của Du lịch Việt Nam[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2.1.2. Họat động quáng bá xúc tiến của Du lịch Việt Nam
tại một số thị trường du lịch quốc tế trọng điểm thời gian qua [/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2.2. Hoạt động quảng bá xúc tiến của Du lịch Việt Nam
vào thị trường Pháp [/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2.2.1. Mục tiêu của hoạt động quảng bá vào thị trường Pháp [/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2.2.2. Tổ chức các hoạt động xúc tiến quảng bá
của Du lịch Việt Nam vào thị trường Pháp[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2.3. Đánh giá hoạt động xúc tiến của Du lịch Việt Nam
tại thị trường Pháp [/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2.3.1. Kết quả điều tra về tác động của các hoạt động xúc tiến
của Du lịch Việt Nam đối với du khách Pháp đến Việt Nam [/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2.3 2. Những kết quả đã đạt được [/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2.3.3. Một số hạn chế và nguyên nhân [/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Ch­ương 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN QUẢNG BÁ DU LỊCH VIỆT NAM VÀO THỊ TRƯỜNG PHÁP[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]3.1. Định hướng, quan điểm chung của Việt Nam
về công tác xúc tiến quảng bá du lịch[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]3.2. Kinh nghiệm tổ chức quảng bá, xúc tiến du lịch của một
số nước trên thế giới và rút ra bài học có thế áp dụng
cho Việt Nam [/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]3.2.1. Kinh nghiệm tổ chức quảng bá, xúc tiến du lịch của một số nước
trên thế giới[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]3.2.2. Một số bài học rút ra từ công tác quảng bá xúc tiến
du lịch của một số nước có thể áp dụng cho Việt Nam [/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]3.3. Một số giải pháp cơ bản góp phần đẩy mạnh hoạt động xúc
tiến du lịch Việt Nam tại thị trường Pháp [/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]3.3.1. Giải pháp chung[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]3.3. 2. Một số giải pháp cụ thể[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]3.4. Một số kiến nghị [/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]3.4. 1. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường [/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]3.4. 2. Tăng cường các hoạt động xúc tiến du lịch
tại các thị trường du lịch trọng điểm[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]3.4. 3. Tạo cơ chế, chính sách nguồn tài chính cho hoạt động
xúc tiến quảng bá du lịch Việt Nam[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]3.4.4. Tăng cường phối hợp liên ngành trong hoạt động
xúc tiến quảng bá của du lịch Việt Nam[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]3.4.5. Quảng bá và khai thác hiệu quả trên một số
phương tiện truyền thông [/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]KẾT LUẬN[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]MỤC LỤC[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[/TABLE]LỜI MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài
Theo Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO), năm 2006, người dân trên toàn cầu đã thực hiện trên 840 triệu chuyến du lịch. Trong số các nước có du lịch phát triển, Pháp đứng hàng đầu thế giới về đón khách du lịch quốc tế và cũng là một trong nước có số người đi du lịch ra nước ngoài lớn.
Từ lâu, với Du lịch Việt Nam, Pháp luôn được đánh giá là thị trường chiến lược, truyền thống và quan trọng. Chiến lược Phát triển Du lịch Việt Nam giai đoạn 2001 - 2010 đã xác định Pháp là thị trường khách quan trọng. Thực tế Pháp vẫn là một trong những nước có số lượng khách đến Việt Nam du lịch đông. Thủ tướng Chính phủ cũng đã đồng ý về nguyên tắc cho phép thành lập thí điểm Văn phòng đại diện của Du lịch Việt Nam tại Pháp. Tuy nhiên, thị trường du lịch Pháp thời gian qua phát triển chưa mạnh, chưa tương xứng với tiềm năng vốn có. Sau một thời gian dài tăng trưởng mạnh về lượng khách (những năm 90), gần đây tập khách này có xu hướng phát triển chậm. Sở dĩ có tình trạng này là do nhiều nguyên nhân, nhưng đáng kể nhất là Du lịch Việt Nam thời gian qua chưa chú trọng đúng mức tới việc nghiên cứu và triển khai xúc tiến một cách toàn diện và có hiệu quả trên thị trường này nhằm thúc đẩy lượng khách nước này và các nước có sử dụng tiếng Pháp.
Bên cạnh vai trò là một nguồn cung cấp khách lớn cho Du lịch Việt Nam, Pháp còn là nước có vị trí quan trọng, nằm ở trung tâm của châu Âu, là nơi tập trung nhiều nhất các hãng lữ hành, các văn phòng đại diện du lịch của các nước trên thế giới. Thông qua việc đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến trên thị trường Pháp, Du lịch Việt Nam có thể tiếp cận một cách thuận lợi đối với thị trường châu Âu và khối các nước có sử dụng tiếng Pháp.
Chính vì những lý do trên, việc phân tích đánh giá các biện pháp xúc tiến mà ngành Du lịch đã thực hiện để làm cơ sở đề xuất giải pháp phát triển thị trường khách quan trọng này có ý nghĩa chiến lược đối với ngành Du lịch Việt Nam cũng như đối với các doanh nghiệp kinh doanh du lịch. Việc phát triển thị trường này không những chỉ góp phần tăng nguồn khách Pháp mà còn ảnh hưởng mạnh mẽ tới sự tăng trưởng khách đến Việt Nam từ các thị trường nói tiếng Pháp và các nước châu Âu. Vì vậy đề tài “ Phân tích hoạt động xúc tiến du lịch Việt Nam tại thị trường Pháp ” được chọn để làm luận văn.
2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề
Ở trong nước, cho đến nay, đã có một số tài liệu nghiên cứu về các vấn đề liên quan tới nội dung mà luận văn nghiên cứu như đề tài “ Nghiên cứu đề xuất giải pháp đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền quảng bá du lịch Việt Nam tại một số thị trường du lịch quốc tế trọng điểm “ do Tổng cục Du lịch Việt Nam và Viện Nghiên cứu phát triển Du lịch chủ trì năm 2006. Đề tài này đã tiến hành phân loại và xác định những thị trường trọng điểm của du lịch Việt Nam, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xúc tiến của du lịch Việt Nam nói chung. Trong nội dung nghiên cứu của đề tài này, thị trường Pháp được xác định làm một thị trường trọng điểm. Tuy nhiên các nghiên cứu và giải pháp của đề tài này chỉ mang tính khái quát chung cho du lịch Việt Nam mà chưa đi sâu tập trung vào một thị trường cụ thể nào.
Ngoài ra, cũng đã có một số nghiên cứu, bài báo trong nước viết về đặc tính và xu hướng đi du lịch của khách Pháp. Bên cạnh đó, các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch (cả cấp trung ương và địa phương) cùng nhiều cơ quan nghiên cứu du lịch đã tổ chức một số hội thảo về hoạt động xúc tiến của du lịch Việt Nam. Những nghiên cứu này đều đưa ra những định hướng và giải pháp chung cho hoạt động xúc tiến của du lịch Việt Nam.
Các nghiên cứu kể trên đã đề cập nhiều đến đặc điểm thị trường du lịch của Pháp và Việt Nam cũng như đã cung cấp những thông tin cơ bản về đặc điểm và xu hướng ra nước ngoài của thị trường khách Pháp nói chung.
Nhìn chung cho đến nay, chưa có công trình nào tập trung nghiên cứu một cách toàn diện về hoạt động xúc tiến của du lịch Việt Nam trên thị trường Pháp. Vì vậy, việc nghiên cứu, đánh giá một cách tổng thể thực trạng và đưa ra một số đề xuất, kiến nghị nhằm tăng cường và đẩy mạnh hoạt động xúc tiến trên thị trường Pháp có ý nghĩa hết sức thiết thực đối với du lịch Việt Nam trong giai đoạn này.
3. Mục tiêu và nội dung nghiên cứu
3.1. Mục tiêu nghiên cứu:
Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là góp phần đẩy mạnh hoạt động xúc tiến du lịch của Việt Nam đối với thị trường Pháp thông qua đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động này.
3.2. Nội dung nghiên cứu:
Để giải quyết được các mục tiêu đã đề ra, luận văn tập trung nghiên cứu những nội dung chính như sau:
- Những nét chính về đất nước, con người truyền thống văn hoá, lịch sử của Pháp
- Mối quan hệ về kinh tế, chính trị, văn hoá trong lịch sử và hiện tại giữa Pháp và Việt Nam.
- Quan hệ hợp tác về du lịch giữa Việt Nam và Pháp
- Những đặc điểm tiêu dùng cơ bản của khách du lịch Pháp
- Thực trạng hoạt động xúc tiến của du lịch Việt Nam trên thị trường Pháp.
- Đánh giá những thành công và hạn chế trong hoạt động xúc tiến của du lịch Việt Nam trên thị trường Pháp trong thời gian qua.
- Kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới trong hoạt động xúc tiến du lịch.
- Đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần đẩy mạnh và tăng cường hiệu quả hoạt động xúc tiến của du lịch Việt Nam trên thị trường Pháp trong thời gian tới.
4. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu
4.1. Phạm vi nghiên cứu:
- Về không gian: Luận văn tập trung nghiên cứu các hoạt động xúc tiến của du lịch Việt Nam tại thị trường Pháp. Việc điều tra đánh giá tác động của hoạt động xúc tiến đối với du khách Pháp đến Việt Nam được tiến hành tại địa bàn Hà Nội, Quảng Ninh, Hoà Bình, Lào Cai và Hà Tây.
- Về thời gian: Các số liệu thứ cấp đưa vào phân tích được thu thập trong gian đoạn từ 1998 đến 2006. Các số liệu sơ cấp được điều tra trong thời gian 06 tháng từ tháng 11/2006 đến tháng 5/2007. Các định hướng, giải pháp đưa ra nhắm tới giai đoạn từ 2008 đến 2015.
- Về nội dung: Luận văn tập trung vào việc nghiên cứu và tập hợp các thông tin về thị trường du lịch Pháp với Việt Nam; phân tích thực trạng hoạt động xúc tiến của Du lịch Việt Nam tại thị trường Pháp trong giai đoạn từ 1998 đến nay và qua đó đề xuất một số giải pháp và kiến nghị cơ bản nhằm góp phần đẩy mạnh hoạt động xúc tiến Du lịch Việt Nam tại Pháp cũng như nâng cao hiệu quả của hoạt động này.
4.2. Đối tượng nghiên cứu:
Luận văn tập trung nghiên cứu chính vào các hoạt động xúc tiến của du lịch Việt Nam tại thị trường Pháp.
5. Phương pháp nghiên cứu
Chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy vật lịch sử là phương pháp luận cho quá trình phân tích kết luận các vấn đề nghiên cứu.
Phương pháp nghiên cứu cụ thể: tổng hợp, phân tích các thông tin, số liệu thứ cấp được khai thác từ các tài liệu của các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch, các nghiên cứu Viện Nghiên cứu phát triển Du lịch, mạng internet .; điều tra xã hội học các số liệu sơ cấp được thu thập thông qua phương pháp điều tra chọn mẫu; ngoài ra luận văn còn sử dụng phương pháp thống kê, so sánh, phân tích tổng hợp và lấy ý kiến chuyên gia.
6. Kết cấu của luận văn
Ngoài phần mở đầu và kết luận, phụ lục và tài liệu tham khảo, luận văn được chia thành 3 chương:
Chương 1. Thị trường du lịch Pháp với Du lịch Việt Nam
Chương 2. Thực trạng hoạt động xúc tiến của Du lịch Việt Nam tại thị trường Pháp
Chương 3. Một số giải pháp góp phần đẩy mạnh hoạt động xúc tiến Du lịch Việt Nam tại thị trường Pháp
 

Attachments

Last edited by a moderator:

Similar threads

Khuyến mãi vps
Top