Tài Liệu Phân tích ảnh hưởng khói thải đến hiệu suất lò hơi

NP Tú Trinh

Well-Known Member
#1
1.CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU SUẤT LÒ HƠI:
Hiệu suất nhiệt của lò hơi:= 100% - ( q2 + q3 + q4 + q5+ q6 )
Với: q1: % nhiệt lượng hữu ích.
q2: % tổn thất nhiệt do khói thải mang đi.
q3: % tổn thất nhiệt do cháy không hoàn toàn về hoá học.
q4: % tổn thất nhiệt do cháy không hoàn toàn về cơ học
q5: % tổn thất nhiệt do xỉ mang ra ngoài.
q6: % tổn thất nhiệt do tro mang ra ngoài.
- Phân tích bảng 1 có thể nhận thấy rằng hai tổn thất chính của lò hơi là tổn thất nhiệt theo khói thải (q2) và tổn thất nhiệt do cácbon cháy không hết (q4) và đây cũng là hai đại lượng làm suy giảm nhiều nhất hiệu suất lò hơi so với giá trị thiết kế.
- Trong đó: Tổn thất nhiệt do khói thải mang ra ngoài có ảnh hưởng nhiều nhất.
 

Attachments

Similar threads

Khuyến mãi vps
Top