Nghiên cứu nấm bột Nomuraea rileyi ký sinh trên một số sâu hại rau, lạc ở Hà Nội và vùng phụ cận

NP Tú Trinh

Well-Known Member
#1
Đề tài: Nghiên cứu nấm bột Nomuraea rileyi ký sinh trên một số sâu hại rau, lạc ở Hà Nội và vùng phụ cận


MỤC LỤC
PHẦN I. MỞ ĐẦU 1
1.1. Đặt vấn đề. 1
1.2. Mục đích và yên cầu. 3
1.2.1 Mục đích. 3
1.2.2. Yêu cầu. 3
PHẦN II. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 4
2.1. Giới thiệu sơ lược về sự phát triển của nấm côn trùng ký sinh trên một số sâu hại cây trồng. 4
2.2. Một số loài nấm chính có khả năng diệt côn trùng thường gặp trên thế giới và ở việt nam. 5
2.2.1. Nấm bạch cương Beauveria bassiana. 5
2.2.2. Nấm lục cương Metarhizium anisopliae. 6
2.2.3. Nấm bột Nomuraea rileyi 7
2.3. Một số nghiên cứu cơ bản về nấm bột Nomuraea rileyi trên thế giới. 8
2.3.1. Một số đặc điểm chính của nấm bột Nomuraea rileyi 8
2.3.2. Triệu chứng sâu hại cây trồng bị nhiễm nấm Nomuraea rileyi 8
2.3.3. Con đường truyền bệnh và cơ chế gây bệnh của nấm bột Nomuraea rileyi trên côn trùng. 11
2.4. một số kết quả về khả năng lây nhiễm của nấm bột Nomuraea rileyi trong việc phòng trừ một số sâu hại cây trồng trên thế giới và ở Việt Nam. 12
2.4.1. Trên thế giới. 12
2.4.2. ở Việt Nam. 13
PHẦN III. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 16
3.1. Thời gian và địa điểm nghiên cứu. 16
3.1.1. thời gian nghiên cứu. 16
3.1.2. Địa điểm thực hiện. 16
3.2. Vật liệu nghiên cứu. 16

3.2.1. Chủng nấm bột Nomuraea rileyi. 16
3.2.2. Một số sâu hại sử dụng để thử nghiệm hiệu lực của nấm bột Nomuraea rileyi trong phòng thí nghiệm. 16
3.2.3. Hoá chất và dụng cụ dùng trong thí nghiệm. 17
3.3. Nội dung và phương pháp nghiên cứu. 18
3.3.1. Nghiên cứu sự phát sinh của nấm bột Nomuraea rileyi ký sinh trên sâu hại chính đối với một số cây trồng phổ biến ngoài đồng ruộng. 18
3.3.2. Phân lập nấm bột Nomuraea rileyi trên 3 môi trường. 19
3.3.2.1. Chuẩn bị dụng cụ thí nghiệm. 19
3.3.2.2. Môi trường dùng để phân lập. 19
3.3.2.3. Phân lập. 21
3.3.3. Xác định môi trường nuôi cấy thích hợp cho nấm bột Nomuraea rileyi phát triển. 21
3.3.3.1. Phương pháp tiến hành. 21
3.3.3.2. Nghiên cứu khả năng phát triển của nấm bột Nomuraea rileyi trên các môi trường khác nhau. 22
3.3.4. Nghiên cứu một số đặc điểm hình thái của nấm Nomuraea rileyi trên các môi trường thích hợp. 23
3.4. Đánh giá hiệu lực sinh học của nấm bột Nomuraea rileyi trên một số sâu hại Rau, lạc. 24
3.4.1. Khảo nghiệm hiệu lực của nấm Nomuraea rileyi trừ sâu khoang Spodoptera litura Fabr. trong phòng thí nghiệm. 24
3.4.2. Khảo nghiệm hiệu lực của nấm Nomuraea rileyi trừ sâu xanh bướm trắng Pieris rapae L. trong phòng thí nghiệm. 25
PHẦN IV. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 26
4.1. Điều tra sự phát sinh của nấm bột Nomuraea rileyi ký sinh trên sâu khoang Spodoptera litura Fabr. hại lạc và một số sâu hại rau họ thập tự ngoài đồng ruộng. 26

4.2. Phân lập nấm bột Nomuraea rileyi trên 3 môI trường nuôi cấy. 31
4.3. Xác định môi trường và điều kiện nuôi cấy thích hợp cho nấm bột Nomuraea rileyi phát triển. 32
4.4. Nghiên cứu một số đặc điểm hình thái của nấm bột Nomuraea rileyi trên môi trường nuôi cấy MYA. 38
4.5. Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ, ẩm độ đến sự phát triển về đường kính khuẩn lạc và số lượng bào tử của nấm bột Nomuraea rileyi trên môi trường MYA. 43
4.5. Đánh giá hiệu lực của nấm bột Nomuraea rileyi đối với một số sâu hại rau, lạc. 45
4.5.1 Thử hiệu lực của nấm Nomuraea rileyi đối với sâu khoang Spodoptera litura Fabr. hại rau, lạc. 45
4.5.2. Thử hiệu lực của nấm Nomuraea rileyi đối với sâu xanh bướm trắng Pieris rapae L. hại rau. 47
PHẦN V. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 50
5.1. Kết luận. 50
5.2. Đề nghị. 51
 

Attachments

Thread starter Similar threads Forum Replies Date
NP Tú Trinh Sinh Học - Thực Phẩm 0
NP Tú Trinh Sinh Học - Thực Phẩm 0
NP Tú Trinh Sinh Học - Thực Phẩm 0
NP Tú Trinh Sinh Học - Thực Phẩm 0
NP Tú Trinh Sinh Học - Thực Phẩm 0
NP Tú Trinh Sinh Học - Thực Phẩm 0
NP Tú Trinh Sinh Học - Thực Phẩm 0
NP Tú Trinh Sinh Học - Thực Phẩm 0
NP Tú Trinh Sinh Học - Thực Phẩm 0
NP Tú Trinh Sinh Học - Thực Phẩm 0

Similar threads

#2
Ðề: Nghiên cứu nấm bột Nomuraea rileyi ký sinh trên một số sâu hại rau, lạc ở Hà Nội và vùng phụ cận

mình đã mua tài liệu Nghiên cứu nấm bột Nomuraea rileyi ký sinh trên một số sâu hại rau, lạc ở Hà Nội và vùng phụ cận, nhưng mình ko biết dowload ở đâu, ad chỉ cho mình với, cám ơn bạn!
 

tanthaison

New Member
#3
mình đã mua tài liệu Nghiên cứu nấm bột Nomuraea rileyi ký sinh trên một số sâu hại rau, lạc ở Hà Nội và vùng phụ cận, nhưng mình ko biết dowload ở đâu, ad chỉ cho mình với, cám ơn bạn!
Ủng hộ bác nhé! lần sau phát huy nha.
máy xay giò
 
Khuyến mãi vps
Top