Chuyên Đề Nghiên cứu và phát triển sản phẩm có tên gọi xuất xứ cho gạo Tám xoan Hải Hậu

NP Tú Trinh

Well-Known Member
#1
Là công trình nghiên cứu liên kết nhà khoa học và nhà nông của tập thể các nhà khoa học thuộc bộ môn Hệ thống nông nghiệp của Viện Khoa học kỹ thuật NN Việt Nam (VASI), nay là Viện khoa học nông nghiệp Việt Nam (VAAS)
 
Thread starter Similar threads Forum Replies Date
NP Tú Trinh Sinh Học - Thực Phẩm 0
NP Tú Trinh Sinh Học - Thực Phẩm 0
NP Tú Trinh Sinh Học - Thực Phẩm 0
NP Tú Trinh Sinh Học - Thực Phẩm 0
NP Tú Trinh Sinh Học - Thực Phẩm 0
NP Tú Trinh Sinh Học - Thực Phẩm 0
NP Tú Trinh Sinh Học - Thực Phẩm 0
NP Tú Trinh Sinh Học - Thực Phẩm 0
NP Tú Trinh Sinh Học - Thực Phẩm 0
NP Tú Trinh Sinh Học - Thực Phẩm 0

Similar threads

pjjbeo

New Member
#2
Ðề: Nghiên cứu và phát triển sản phẩm có tên gọi xuất xứ cho gạo Tám xoan Hải Hậu

không down được tài liệu là sao
 
Khuyến mãi vps
Top