Tài Liệu Ngân hàng câu hỏi Vật lí đại cương A2

NP Tú Trinh

Well-Known Member
#1
Ngân hàng câu hỏi Vật lí đại cương A2

LỜI NÓI ĐẦU
Vật lý đại cương là môn học có nhiều ứng dụng trong thực tế cũng là những kiến thức cơ sở để học những môn tiếp theo như Cơ lí thuyết, Vật liệu . Bằng thực tiễn và kinh nghiệm giảng dạy, chúng tôi đã xây dựng được “Ngân hàng câu hỏi Vật lí 2” nhằm phục vụ cho quá trình dạy học và kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên.
Ngân hàng câu hỏi Vật lí 2 gồm hai phần:
-Phần thứ nhất: Cấu trúc đề thi học phần
-Phần thứ hai: Ngân hàng câu hỏi
 

Attachments

Khuyến mãi vps
Top