[Questions] Làm Module Quản trị thông tin Quảng cáo ứng dụng cho 1 website

#1
Mình đang có bài tập la xây dựng module quản trị thông tin quảng cáo ứng dụng cho 1 website. Chương trình cần co những chức năng như :
- Đăng ký thông tin thành viên(dành cho ng muốn đăng quảng cáo)
-Đăng thông tin quảng cáo( dành cho thành viên)
-Duyệt tin quảng cáo,xác lập giá trị thuộc tính quảng cáo(Admin)
-Các module hiển thị danh mục và chi tiết quảng cáo theo tiêu chí quảng cáo
Ai co code có thể share mình với được không.
 

Similar threads

#2
Như 1 trang tin tức bình thường thôi bạn.
Tin tức ứng với hình quảng cáo + url của nó

Để mình upcode tham khảo lên cho bạn xem sao
có gì pm qua yahoo
tesulakata
 
Khuyến mãi vps
Top