[Mod_4.x] [HSVFORUM - FREE] Shop Gunny version 3.0 by achoo254

#1
Nguồn VBB3: sinhvienit.net
Nguồn hình ảnh: vietfriend.info - union.zing.vn

Version 3.0: achoo254 (Vạn Lý Song Hành) - HSVFORUM.VN

Chức năng:

Phiên bản 3.0 bởi achoo254 dành riêng cho HSVFORUM.VN: (16/10/2012)

 • admincp:
  _Tùy chọn độ khó khi ép bằng bùa.
  _Tùy chọn tỷ lệ thành công của bùa giảm cấp.
  _Tùy chọn thư mục chứa hình ảnh để hiển thị nhân vật, trang phục. (Hình ảnh, flash được load toàn bộ do mình chỉ định, không phải load từ trang zing nữa nên sau này dễ nâng cấp hơn và không sợ mất hình ảnh)
 • user:
  _Không cho phép mua trùng vật phẩm (bản 2.0 nếu mua trùng sẽ xảy ra lỗi khi bán vật phẩm hoặc cường hóa, giảm cấp).
  _Tùy chọn số lượng mua đá, mua bùa giảm cấp

Phải remove tất cả bạn cũ kể cả template trong style của bạn rồi mới cài. 

Attachments

Khuyến mãi vps
Top