Chuyên Đề Hoàn thiện quy trình khai thác và tổ chức phục vụ khách du lịch trong hoạt động kinh doanh lữ hành t

NP Tú Trinh

Well-Known Member
#1
PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN
I. Những vấn đề cơ bản về công ty lữ hành
1.Định nghĩa công ty lữ hành
2.Vai trò của công ty lữ hành
3. Phân loại công ty lữ hành
4. Hệ thống sản phẩm của công ty lữ hành
II. Mối quan hệ giữa công ty lữ hành với các nhà cung cấp dịch vụ du lịch
1. Mối liên kết ngang
2. Mối liên kết dọc

III. Quy trình khai thác và tổ chức phục vụ khách du lịch trong hoạt động kinh doanh lữ hành
1. Khái niệm

2. Vai trò của các quy trình trong hoạt động kinh doanh lữ hành
3. Nội dung cơ bản của quy trình khai thác khách du lịch trong hoạt động kinh doanh lữ hành.
4. Quy trình tổ chức phục vụ khách du lịch trong hoạt động kinh doanh lữ hành
[FONT=&quot]PHẦN II: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH, QUY TRÌNH KHAI THÁC VÀ TỔ CHỨC PHỤC VỤ KHÁCH DU LỊCH TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH LỮ HÀNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIỆT NAM TẠI ĐÀ NẴNG[/FONT]

[FONT=&quot]I. Giới thiệu chung về công ty cổ phần du lịch Việt Nam tại Đà Nẵng [/FONT]

[FONT=&quot]1. Sơ lược quá trình hình thành và phát triển công ty[/FONT]

2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của công ty
[FONT=&quot]3. Cơ cấu bộ máy tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần du lịch Việt Nam tại Đà Nẵng [/FONT][FONT=&quot][/FONT]


II. Tình hình hoạt động kinh doanh Công ty cổ phần du lịch Việt Nam tại Đà Nẵng
1. Kết quả hoạt động kinh doanh
2. Cơ cấu doanh thu lữ hành
III. Thực trạng khai thác khách tại Công ty trong những năm qua
1. Tình hình biến động nguồn khách qua các năm
2. Cơ cấu khách du lịch đến công ty
3. Một số chính sách khai thác thị trường của Công ty trong những năm qua
4. Thực trạng hoạt động giao tế công cộng trong và ngoài công ty
5. Quy trình khai thác khách du lịch của công ty
IV. Thực trạng hoạt động tổ chức phục vụ khách du lịch tại Công ty
1. Thực trạng cơ sở vật chất kỹ thuật của công ty
2. Các mối quan hệ giữa bộ phận lữ hành với các bộ phận khác trong công ty và trong ngành
3. Quy trình tổ chức phục vụ khách du lịch hiện tại của công ty
VI. Đánh giá chung
1. Hiệu quả
2. Tồn tại
PHẦN III : HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KHAI THÁC VÀ TỔ CHỨC PHỤC VỤ KHÁCH DU LỊCH TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH LỮ HÀNH TẠI VITOURS ĐÀ NẴNG
I. Phương hướng và mục tiêu
1. Những căn cứ tiền đề
Chiến lược phát triển Du lịch Việt Nam 2001 - 2010"
2. Phương hướng của công ty
3. Mục tiêu của công ty
II. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình khai thác và tổ chức phục vụ khách du lịch trong hoạt động kinh doanh lữ hành tại Vitours
1. Các giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình khai thác khách
2. Các giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình phục vụ khách
 

Similar threads

tungsilva

New Member
#2
Ðề: Hoàn thiện quy trình khai thác và tổ chức phục vụ khách du lịch trong hoạt động kinh doanh lữ hành tại vitours đà nẵng

tài liệu này down không được
ad fix lại giúp
 
Khuyến mãi vps
Top