Tài Liệu Hiệu quả kinh tế và các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh tế nhà máy nhiệt điện

NP Tú Trinh

Well-Known Member
#1
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG

8.1. Hiệu quả kinh tế của nhà máy điện ngưng hơi

8.2. Hiệu quả kinh tế của trung tâm nhiệt điện

¨ 8.2.1. Các sơ đồ sản xuất phối hợp điện năng và nhiệt năng

¨ 8.2.2. Hiệu quả của việc sản xuất phối hợp điện năng và nhiệt

năng

8.3. Các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh tế của nhà máy

8.3.1. Thay đổi thông số hơi

8.3.2. Chu trình trích hơi gia nhiệt nước cấp

¨ 8.3.3. Chu nhiệt quá nhiệt trung gian hơi

8.3.4. Mở rộng nhà máy với thông số cao
 

Attachments

Similar threads

Khuyến mãi vps
Top