Tài Liệu Hợp đồng đóng bảo hiểm y tế

NP Tú Trinh

Well-Known Member
#1
[h=3]HỢP ĐỒNG ĐÓNG BẢO HIỂM Y TẾ[/h]Số /HĐ-BHXH

- Căn cứ Nghị định số 63/2005/NĐ-CP ngày 16/5/2005 của Chính phủ ban hành Điều lệ Bảo hiểm y tế.
- Căn cứ Quyết định số 41/2007/QĐ-TTg ngày 29/03/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý tài chính đối với BHXH Việt Nam.
 

Similar threads

Khuyến mãi vps
Top