[Help] giúp mình module sub forum không hoạt động trên vbb 4.1.5

#1
diễn đàn mình mới làm : http://itcongnghe.com/@forum/forum.php
mình muốn tạo ra chia cột sub forum giống như saigonso.net hoặc sinhvienit.net
trên mạng nói cài module
Sub-Forum Manager - Chia cột cho các mục con

B1: Bạn tải file vềgiải nén ra

B2: Vào Admincp ==>Plugins & Products==>[Add/Import Product] Inport cái file product-sub_forum_manager.xml bạn vừa giải nén ra! Mục Allow Overwrite bạn chọn Yes

B3: Vào Settings ==>Options==>Hasann - Sub-Forum Managerđể chỉnh sửa các tùy chọn cho mod

B4:
Settings ==>Options==>Forum Listings Display Options==>Depth of Sub-Forums ==> Sửa thành 1


nhưng mà vẫn không hiện ra các sub forum ra trang chủ :25
các pro nào giúp mình với ! cám ơn rất nhiều

file mod mình sử dụng đính kèm
mình sài vbb 4.1.5
 

Attachments

Khuyến mãi vps
Top