[Thảo Luận] giúp để

Similar threads

huyhoang.neu

Well-Known Member
#6
Vào php admin tìm acc admin đổi cái pass thành e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e
Đây là MD5 của 123456
::~(?
 

1234567890qua

Well-Known Member
#7
đổi sang admin rồi nhugn khi đăng nhập vào quản trị thì bị lỗi
Catchable fatal error: Object of class VTemplate could not be converted to string in C:\Program Files\VertrigoServ\www\thegioigiay.vn\admin\source\banner.php on line 2
 

huyhoang.neu

Well-Known Member
#8
đổi sang admin rồi nhugn khi đăng nhập vào quản trị thì bị lỗi
Catchable fatal error: Object of class VTemplate could not be converted to string in C:\Program Files\VertrigoServ\www\thegioigiay.vn\admin\source\banner.php on line 2
Tên tài khoản admin bạn để nguyên, chỉ đổi pass thui!
Cho mình cái demo test xem nào ::~(?
 
Khuyến mãi vps
Top