Tài Liệu Giấy đề nghị cấp phôi sổ

NP Tú Trinh

Well-Known Member
#1
Kính gửi: Bảo hiểm xã hội Huyện Từ Liêm

Tháng 4/2008 Công ty cổ phần . được cơ quan BHXH duyệt tờ khai cấp sổ BHXH cho 05 lao động, trong đó:

  • Bảo hiểm xã hội thành phố duyệt : lao động
  • Bảo hiểm xã hội huyện Từ Liêm duyệt : lao động
 

Similar threads

#2
Bố em bảo chém gió là không tốt mẹ em bảo chém gió có lợi cho sức khoẻ vì cười nhiều, em không biết nghe ai?
 
Khuyến mãi vps
Top