Tài Liệu Giáo trình Mô đun: bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống nhiên liệu dùng bộ chế hòa khí

NP Tú Trinh

Well-Known Member
#1
Mục lục

đề mục Trang

1. Lời tựa 2

2. Mục lục 3

3. Giới thiệu về mô đun 4

4. Sơ đồ quan hệ theo trình tự học nghề 6

5. Các hoạt động học tập chính trong mô đun 7

6. Bài 1-Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống tiếp vận nhiên liệu xăng 9

7. Bài 2-Bảo dưỡng và sửa chữa bơm xăng 18

8. Bài 3-Tháo lắp, kiểm tra sửa chữa bộ chế hòa khí 27

9. Bài 4- Kiểm tra điều chỉnh bộ chế hòa khí 42

10. Đáp án các câu hỏi và bài tập 47

10. Tóm tắt nội dung mô đun 50

11. Tài liệu tham khảo 51


Giới thiệu về mô đun
Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống nhiên liệu
dùng bộ chế hòa khí

Vị trí, ý nghĩa, vai trò mô đun:
Mô đun bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống nhiên liệu dùng bộ chế hòa khí là một mảng kiến thức và kỹ năng cơ bản không thể thiếu được đối với một người công nhân sửa chữa các loại động cơ. Để có thể thực hiện tốt các nội dung của mô đun này người học cần phải nắm một số kiến thức về Hội nhập nghề sửa chữa máy tàu thủy, cơ kỹ thuật, nguội cơ bản trong sửa chữa, hàn cơ bản trong sửa chữa, vật liệu trong ngành cơ khí, dung sai và vẽ kỹ thuật, v.v.
Mục tiêu của mô đun:
- Mô tả cụ thể được cấu tạo và giải thích được nguyên lý, yêu cầu làm việc của hệ thống nhiên liệu dùng bộ chế hoà khí một cách chính xác.
- Bảo dưỡng và sửa chữa được hết những hư hỏng của các bộ phân và chi tiết trong hệ thống đúng quy trình, tiêu chuẩn sửa chữa với độ tin cậy cao, cùng với việc sử dụng trang thiết bị, vật tư, thời gian hợp lý nhưng vẫn đảm bảo được an toàn và vệ sinh công nghiệp.
Mục tiêu thực hiện của mô đun:
Học xong môđun này học viên sẽ có khả năng:
- Mô tả cụ thể được cấu tạo và giải thích được nguyên lý, yêu cầu làm việc của hệ thống nhiên liệu dùng bộ chế hoà khí.
- Tháo lắp toàn hệ thống theo đúng quy trình, đảm bảo an toàn, nhanh gọn.
- Tiến hành kiểm tra theo đúng phương pháp và chọn dụng cụ đo thích hợp để phát hiện đầy đủ chính xác các hư hỏng.
- Phân tích so sánh số liệu và đưa ra phương án bảo dưỡng sửa chữa hợp lý.
- Thực hiện phương án đã chọn để đạt đươc các thông số kỹ thuật như tiết kiệm nhiên liệu và tăng tốc tốt, hệ thống làm việc ổn định an toàn và đạt hiệu quả kinh tế.
- Đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp.
Nội dung chính của mô đun:
- Cấu tạo, nguyên lý làm việc và yêu cầu kỹ thuật của hệ thống, bơm xăng, lọc xăng và bộ chế hòa khí.
- Quy trình tháo lắp hệ thống, bơm xăng, lọc xăng và bộ chế hòa khí.
- Thực hiện các phương pháp kiểm tra bơm xăng, lọc xăng, bộ chế hòa khí và lựa chọn dụng cụ kiểm tra một cách chính xác.
- Phân tích và đưa ra phương án bảo dưỡng, sửa chữa phù hợp với điều kiện thực tế.
- Thực hiện việc điều chỉnh, chạy thử đúng với quy phạm.
- Đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp.
 
Khuyến mãi vps
Top