Tài Liệu Giáo trình kinh tế bảo hiểm

NP Tú Trinh

Well-Known Member
#1
[TABLE="class: itemDisplayTable"]
[TR]
[TD="class: metadataFieldLabel"]Tựa đề: [/TD]
[TD="class: metadataFieldValue"]Giáo trình kinh tế bảo hiểm[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: metadataFieldLabel"]Tác giả: [/TD]
[TD="class: metadataFieldValue"]Nguyễn Viết, Vượng[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: metadataFieldLabel"]Từ khóa: [/TD]
[TD="class: metadataFieldValue"]Giáo trình
Kinh tế
Bảo hiểm[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: metadataFieldLabel"]Ngày phát hành: [/TD]
[TD="class: metadataFieldValue"]13-May-2009 [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: metadataFieldLabel"]Nhà xuất bản: [/TD]
[TD="class: metadataFieldValue"]Lao động[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: metadataFieldLabel"]Series/Report no.: [/TD]
[TD="class: metadataFieldValue"]H.
2006
308tr.[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: metadataFieldLabel"]Tóm tắt: [/TD]
[TD="class: metadataFieldValue"]PHAN 1: Tong quan ve bao hiem va kinh te bao hiem. PHAN 2: Bao hiem xa hoi. PHAN 3: Bao hiem thuong mai[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
 

Similar threads

Khuyến mãi vps
Top