Luận Văn Giải pháp hoàn thiện hoạt động quảng cáo đối với thị trường khách du lịch nội địa của Công ty TNHH t

NP Tú Trinh

Well-Known Member
#1
MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN
MỤC LỤC
DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU
Chương 1:Tổng quan nghiên cứu đề tài1
1.1 Tính cấp thiết nghiên cứu của đề tài1
1.2 Xác lập và tuyên bố vấn đề trong đề tài1
1.3 Các mục tiêu nghiên cứu. 2
1.4 Phạm vi nghiên cứu. 2
1.5 Một số khái niệm và phân định nội dung của vấn đề hoàn thiện hoạt động quảng cáo của công ty TNHH thương mại và du lịch Hạ Trắng. 2
1.5.1.Một số khái niệm 2
1.5.2. Phân định nội dung nghiên cứu vấn đề hoàn thiện hoạt động quảng cáo của công ty TNHH thương mại và du lịch Hạ Trắng. 3
Chương 2: Phương pháp nghiên cứu và các kết quả phân tích thực trạng. 13
hoạt động của công ty TNHH thương mại và du lịch Hạ Trắng. 13
2.1 Phương pháp hệ nghiên cứu các vấn đề. 13
2.1.1 Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp. 13
2.1.2. Phân tích dữ liệu. 13
2.2 Đánh giá tổng quan tình hình và ảnh hưởng nhân tố môi trường đến vấn đề nghiên cứu. 14
2.2.1 Đánh giá tổng quan tình hình công ty TNHH thương mại và du lịch Hạ Trắng. 14
2.2.2 Ảnh hưởng của nhân tố môi trường đến hoạt động Quảng cáo và hoạt động kinh doanh của công ty TNHH thương mại và du lịch Hạ Trắng. 17
2.3 Kết quả phân tích dữ liệu. 20
2.3.1 Phân tích các dữ liệu thứ cấp. 20
2.3.2 Thực trạng hoạt động quảng cáo của công ty TNHH thương mại và du lịch Hạ Trắng. 21
CHƯƠNG 3: Các kết luận và đề xuất vấn đề hoàn thiện hoạt động quảng cáo trong kinh doanh lữ hành nội địa của công ty TNHH thương mại và du lịch Hạ Trắng. 25
3.1 Các kết luận và phát hiện qua nghiên cứu. 25
3.2 Các đề xuất, kiến nghị để hoàn thiện hoạt động quảng cáo trong kinh doanh lữ hành nội địa của công ty TNHH thương mại và du lịch Hạ Trắng. 26
3.2.1 Hoàn thiện các bước xây dựng và quản trị chiến lược quảng cáo. 26
3.2.2 Hoàn thiện các công cụ quảng cáo. 28
KẾT LUẬN 32
TÀI LIỆU THAM KHẢO

Chương 1:Tổng quan nghiên cứu đề tài
1.1 Tính cấp thiết nghiên cứu của đề tài
Ngày nay, du lịch đã trở thành nhu cầu không thể thiếu trong đời sống xã hội loài người, đặc biệt là ở những nước có nền kinh tế phát triển. Ở Việt Nam, tuy mới phát triển nhưng du lịch là một ngành kinh tế năng động có tốc độ phát triển cao liên tục trong nhiều năm liền. Là một nước có tiềm năng du lịch, Việt Nam đang tập trung phát triển du lịch là một nghành kinh tế mũi nhọn nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển, thu hút ngoại tệ và rút ngắn khoảng cách tránh tụt hậu đặc biệt là trong giai đoạn mới gia nhập WTO. Đây chính là cơ hội để các doanh nghiệp lữ hành Việt Nam mở rộng hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, để tăng cường thu hút khách du lịch cần phải có những biện pháp xúc tiến hữu hiệu nhằm quảng bá doanh nghiệp đến với khách hàng và quảng cáo là một trong những công cụ xúc tiến hữu hiệu nhất.Vì nhu cầu của các sản phẩm du lịch thường mang tính thời vụ rõ nét, do vậy cần phải có các kích thích cần thiết để tăng nhu cầu vào những lúc trái vụ.Thứ hai là, nhu cầu về sản phẩm thường rất co giãn theo giá và nó thay đổi rất lớn tùy thuộc vào sự biến động của tình hình kinh tế xã hội tổng quát. Thứ ba là, Khách hàng khi mua các sản phẩm du lịch thường đã được rỉ tai mua trước khi thấy được sản phẩm. Thứ tư là, Do các đặc điểm của sản phẩm du lịch, khách hàng thường ít trung thành với các nhãn hiệu. Thứ năm là, hầu hết các sản phẩm du lịch, khách sạn đều bị cạnh tranh gay gắt và có nhiều sản phẩm thay thế. Chính vì 5 lý do trên nên ta có thể thấy Quảng cáo có vai trò to lớn đối với việc kinh doanh du lịch của một Doanh nghiệp nhằm thu hút khách hàng và cạnh tranh với các doanh nghiệp khác trong một nền kinh tế tự do như hiện nay.
1.2 Xác lập và tuyên bố vấn đề trong đề tài
Trên cơ sở những kiến thức đã học cùng với thời gian thực tập tại Công ty TNHH thương mại và du lịch Hạ Trắng em xin đưa ra đề tài “ Giải pháp hoàn thiện hoạt động quảng cáo đối với thị trường khách du lịch nội địa của Công ty TNHH thương mại và du lịch Hạ Trắng”. Thông qua đề tài của mình em cố gắng đưa ra một số giải pháp hoàn thiện hoạt động quảng cáo nhằm giúp thu hút khách du lịch nội địa đến với Công ty TNHH thương mại và du lịch Hạ Trắng trong thời gian tới.


1.3 Các mục tiêu nghiên cứu
- Dựa trên phân tích đánh giá toàn bộ thực trạng quá trình xây dựng và thực hiện hoạt động quảng cáo của công ty TNHH thương mại và du lịch Hạ Trắng, chuyên đề chỉ ra những ưu nhược điểm là cơ sở cho việc hoàn thiện hoạt động quảng cáo của Công ty TNHH thương mại và du lịch Hạ Trắng.
- Đưa ra một số giải pháp hoàn thiện hoạt động quảng cáo tại Công ty TNHH thương mại và du lịch Hạ Trắng.
1.4 Phạm vi nghiên cứu
- Không gian: Công ty TNHH thương mại và du lịch Hạ Trắng.
- Thời gian : năm 2009 và năm 2010
1.5 Một số khái niệm và phân định nội dung của vấn đề hoàn thiện hoạt động quảng cáo của công ty TNHH thương mại và du lịch Hạ Trắng
1.5.1.Một số khái niệm
1. Lữ hành và kinh doanh lữ hành
Lữ hành là một hoạt động đặc thù của xã hội loài người có nội dung rất phức tạp. Có thể nhìn nhận lữ hành dưới nhiều góc độ khác nhau, sau đây em xin đưa ra khái niệm về lữ hành dưới góc độ xã hội: Lữ hành là một hiện tượng khách quan trong đời sống của con người. Lữ hành được coi là phương tiện để phục vụ nghỉ ngơi tích cực mà con người hướng tới nhằm nâng cao hiểu biết, tái hồi phục sức khỏc.
Kinh doanh lữ hành là việc xây dựng, bán, tổ chức, thực hiện các chương trình du lịch nhằm mục đích sinh lời. Nó chi phối các lĩnh vực khác như kinh doanh khách sạn, vận chuyển du lịch và các dịch vụ khác. Kinh doanh lữ hành được phân chia thành hai nhóm là lữ hành quốc tế và lữ hành nội địa.
+ Lữ hành nội địa là việc xây dựng, quảng cáo, bán và tổ chức thực hiện các chương trình du lịch cho khách nội địa.
+ Lữ hành quốc tế là việc xây dựng, chào bán các chương trình du lịch trọn gói hoặc từng phần theo yêu cầu của khách để trực tiếp thu hút khách quốc tế vào quốc gia mình và đưa dân mình đi du lịch nước ngoài, thực hiện chương trình đã bán hoặc ký hợp đồng uỷ thác từng phần, trọn gói cho lữ hành nội địa.


2. Khách du lịch và Khách du hành nội địa
+ Khách du lịch ( tourist) là một khách thăm trú tại một quốc gia( địa phương ) trên 24 tiếng và nghỉ qua đêm tại đó với các lý do khách nhau như kinh doanh, hội nghị, thăm thân, nghỉ dưỡng, nghỉ lễ, giải trí, nghỉ mát Liên hợp quốc định nghĩa khách du lịch là người sống xa nhà trên một đêm và dưới một năm vì chuyện làm ăn, hay để giải trí loại trừ nhân viên ngoại giao, quân nhân và sinh viên du học. Theo Luật du lịch Việt Nam ( điều 4 ) quy định: Khách du lịch là người đi du lịch hoặc kết hợp đi di lịch, trừ trường hợp đi học, làm việc hoặc hành nghề để nhận thu nhập ở nơi đến.
+ Khách du lịch nội địa là khách du lịch chỉ thực hiện hoạt động du lịch thăm trú tại các địa phương trong một quốc gia , vì mục đích công tác, thăm quan, nghỉ dưỡng và không hành nghề để nhận thu nhập tại địa phương đó.
3. Quảng cáo
Có khái niệm cho rằng Quảng cáo là một trong những công cụ chủ yếu của xúc tiến hỗn hợp mà các doanh nghiệp sử dụng để hướng thông tin thuyết phục vào người mua và công chúng mục tiêu.
 

Attachments

Thread starter Similar threads Forum Replies Date
NP Tú Trinh Du Lịch 0
NP Tú Trinh Du Lịch 0
NP Tú Trinh Du Lịch 0
NP Tú Trinh Du Lịch 0
NP Tú Trinh Du Lịch 0
NP Tú Trinh Du Lịch 0
NP Tú Trinh Du Lịch 0
NP Tú Trinh Du Lịch 0
NP Tú Trinh Du Lịch 0
NP Tú Trinh Du Lịch 0

Similar threads

Khuyến mãi vps
Top