Tiểu Luận Du lịch bền vững và thực trạng phát triển du lịch bền vững ở Việt Nam hiện nay.

NP Tú Trinh

Well-Known Member
#1
Đề tài : Du lịch bền vững và thực trạng phát triển du lịch bền vững ở Việt Nam hiện nay.
Giao viên hướng dẫn: Ts. Nguyễ n Đình Hoà.
Sinh viên : Trần Thị Lê Ngân.
Lớp : Du Lịch – 43 A.
Lời mở đầu
Ngày nay, ở nước ngoài trên thế giới, du lịch đã trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần quan trọng cho thu nhập kinh tế quốc dân, giải quyết nạn thất nghiệp đang có chiều hướng gia tăng. Và ở Việt Nam trong những năm qua, hoạt động du lịch đã có nhiều khởi sắc và đạt 20.500 tỉ đồng so với năm 1991 gấp gần 9,4 lần. Hoạt động du lịch đã tạo ra việc làm cho khoảng 22 vạn lao động trực tiếp và hàng vạn lao động gián tiếp. Nghị quyết đại hội IX của đảng đã xác định : “ Phát triển du lịch thực sự trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn”.
Tuy nhiên, với một nước có tài nguyên thiên nhiên phong phú đa dạng như nước ta thì sự phát triển của ngành du lịch hiện nay là chưa tương xứng với tiềm năng và vị thế của nó. Thực tế này là do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan, trong đó có nhiều vấn đề tồn tại và bất cập ở cả tầm vĩ mô và vi mô gây khó khăn cho phát triển du lịch cần được giải quyết. Sự phát triển của du lịch không được qui hoạch tốt và quản lý hợp lý đã và đang gây ra những hậu quả, những tác động nguy hại đến môi trường tự nhiên, kinh tế và xã hội. Phát triển du lịch bền vững hơn lúc nào hết được đặt ra một cách cấp thiết nhằm giải quyết những bức xúc này và đảm bảo cho sự phát triển của ngành du lịch hôn nay và mai sau. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này, em đã chọn đề tài “ du lịch bền vững và thực trạng phát triển du lịch bền vững ở Việt Nam hiện nay”.
Chương I : Cơ sở lí luận

1. Khái niệm về du lịch bền vững :
1.1 Khái niệm về du lịch bền vững :

Để quản lí và phát triển du lịch bền vững một cách hiệu quả thì việc hiểu rõ bản chất của nó là gì là điều rất quan trọng. Tuy nhiên, để tìm được một định nghĩa chính xác về du lịch bền vững là điều rất khó, bởi hiện nay vẫn còn nhiều quan điểm về vấn đề này. Khái niệm về du lịch bền vững mới xuất hiện trên cơ sở cải tiến và nâng cấp về du lịch mềm của những năm 90 và thực sự gây được sự chú ý rộng rãi trong những năm gần đây.
Theo Hội đồng du lịch và lữ hành quốc tế (WTTC), 1996 thì “Du lịch bền vững là việc đáp ứng các nhu cầu hiện tại của du khách và vùng du lịch mà vẫn đảm bảo những khả năng đáp ứng các nhu cầu cho các thế hệ du lịch tương lai”
Theo định nghĩa của tổ chức du lịch thế giới (WTO) đưa ra tại hội nghị về môi trường và phát triển của Liên Hợp Quốc tại Rio de janeiro 1992 “Du lịch bền vững là việc phát triển các hoạt động du lịch nhằm đáp ứng các nhu cầu hiện tại của du khách và người dân bản địa trong khi vẫn quan tâm đến việc bảo tồn và tôn tạo các nguồn tài nguyên cho phát triển nhằm thoả mãn các nhu cầu về kinh tế – xã hội, thẩm mỹ của con người trong khi vẫn duy trì được sự toàn vẹn về văn hoá, đa dạng sinh học, sự phát triển của các hệ sinh thái và các hệ thống hỗ trợ cho cuôc sống con người”.
Mặc dù còn nhiều quan điểm chưa thống nhất, song phần lớn ý kiến cho rằng du lịch bền vững là hoạt động khai thác môi trường tự nhiên và văn hoá nhằm thoả mãn các nhu cầu đa dạng của du khách, hay nói cách khác là đáp ứng các nhu cầu kinh tế, xã hội và thẩm mỹ trong khi vẫn duy trì được trong hiện tại và không làm tổn hại tới khả năng đáp ứng nhu cầu của các thế hệ tương lai. Điều này được thể hiện ở việc sử dụng tài nguyên một cách hợp lí, đảm bảo sự bảo tồn đa dạng sinh học, không có những tác động xấu đến môi trường cũng như đảm bảo đem lại những lợi ích lâu dài cho xã hội.
Đây là khái niệm không nằm ngoài khái niệm chung về sự phát triển bền vững kinh tế – xã hội nói chung và của một ngành kinh tế nào đó nói riêng.
1.2 Mục tiêu của du lịch bền vững :

Du lịch hiện đang được coi là một ngành kinh tế lớn và phát triển nhanh nhất trên phạm vi toàn thế giới, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế, bảo tồn các giá trị văn hoá có tính toàn cầu cũng như có tác động đến mọi khía cạnh về tài nguyên và môi trường. Sự phát triển bền vững của ngành du lịch hay bất kỳ một ngành nào khác đều nằm trong sự phát triển bền vững về kinh tế – xã hội nói chung, cần đạt được ba mục tiêu cơ bản :
Bền vững về kinh tế.
Bền vững về tài nguyên và môi trường.
Bền vững về văn hoá - xã hội.
Cũng trên cơ sở này ngành du lịch bền vững đặt ra những mục tiêu sau :
+ Phát triển, gia tăng sự đóng góp của du lịch vào kinh tế và môi trường.
+ Cải thiện tính công bằng xã hội trong phát triển.
+ Cải thiện chất lượng cuộc sống của cộng đồng bản địa.
+ Đáp ứng cao độ nhu cầu của du khách.
Như vậy phát triển du lịch bền vững đã được xem như là sự phát triển ổn định lâu dài của ngành du lịch, tạo ra nguồn thu đáng kể, góp phần tích cực vào sự tăng trưởng kinh tế của xã hội, đem lại lợi ích cho cộng đồng, đặc biệt là người dân địa phương. Nếu không quan tâm đến lợi ích của cộng đồng địa phương thì sẽ không có lí do để họ bảo vệ những gì du khách muốn được hướng từ du lịch. Mức sống của người dân địa phương được cải thiện nhờ du lịch thì họ sẽ có lí do để bảo vệ nguồn tài nguyên này bằng cách bảo vệ tài nguyên và môi trường, bảo vệ các giá trị văn hoá truyền thống để khách du lịch tiếp tục tới. Chia sẻ lợi ích du lịch cũng là một phương cách tích cực trong công cuộc xoá đói giảm nghèo, đem lại cơ hội nâng cao mức sống cho người dân địa phương, góp phần tăng cường kinh tế ở những vùng còn nhiều khó khăn.

 

Attachments

Similar threads

#2
Ðề: Du lịch bền vững và thực trạng phát triển du lịch bền vững ở Việt Nam hiện nay.

e da mua tai lieu ma sao lại kg doc duoc ah
 
Khuyến mãi vps
Top