Luận Văn Diễn biến và tính chất của pH và EC trong đất, nước của các vùng lúa tôm ở Bạc Liêu

NP Tú Trinh

Well-Known Member
#1
ĐỀ TÀI: Diễn biến và tính chất của pH và EC trong đất, nước của các vùng lúa tôm ở Bạc Liêu

MỤC LỤC​
Luận văn dài 73 trang
CHƯƠNG I: LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU

1.1 Sự hình thành đất ĐBSCL
1.1.1 Sự xâm nhiễm mặn ở Đồng Bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL)
1.1.2 Ảnh hưởng của các dòng triều đến việc xâm nhiễm nước mặn vào đất liền ở
ĐBSCL
1.2 SƠ LƯỢC VỀ TỈNH BẠC LIÊU
1.2.1 Vị trí địa lý
1.2.2 Đia hình
1.2.3 Thổ nhưỡng và đặc điểm thổ nhưỡng
1.3 SỰ HÌNH THÀNH ĐẤT MẶN – ĐẤT PHÈN
1.3.1 Các nhóm đất mặn
1.3.2 Các dạng đất mặn
1.3.3 Độ mặn của đất (EC)
1.3.4 Mặn và cây trồng
1.3.5 Đất phèn
1.4 MÔ HÌNH TÔM LÚA Ở NHỮNG VÙNG BỊ NHIỄM MẶN
1.4.1 Khái quát
1.4.2 Yếu tố ảnh hưởng đến mô hình canh tác lúa - tôm
CHƯƠNG II: PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU
2.2 THỜI GIAN NGHIÊN CỨU
2.3 THIẾT BỊ ĐO MÔI TRƯỜNG
2.4 PHƯƠNG PHÁP LẤY MẪU
2.5 PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ SỐ LIỆU VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ
CHƯƠNG III: KẾT QUẢ THẢO LUẬN
3.1 NHỮNG DIỄN BIẾN HOÁ HỌC CỦA NƯỚC TRONG MÔ HÌNH LÚA -TÔM
3.1.1 Diễn biến pH nước
3.1.2 Đặc tính mặn của nước
3.2 DIỄN BIẾN HOÁ HỌC CỦA ĐẤT TRONG MÔ HÌNH LÚA - TÔM
3.3 Tương quan giữa pH trích bão hòa (pHBH) và pH trích ở các tỷ lệ đất/nước
3.4 Tương quan giữa EC trích bão hoà (ECBH) và EC trích theo các tỷ lệ
đất/nước 1:2,5 và 1:5.
3.5 Tương quan giữa ECBH và pHBH
3.6 Xây dựng thang đánh giá độ mặn đất của EC ở các tỷ lệ đất/nước 1:2,5 và 1:5 từ EC trích bão hoà.
CHƯƠNG IV: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
 

Attachments

Thread starter Similar threads Forum Replies Date
NP Tú Trinh Sinh Học - Thực Phẩm 0
NP Tú Trinh Sinh Học - Thực Phẩm 0
NP Tú Trinh Sinh Học - Thực Phẩm 0
NP Tú Trinh Sinh Học - Thực Phẩm 0
NP Tú Trinh Sinh Học - Thực Phẩm 0
NP Tú Trinh Sinh Học - Thực Phẩm 0
NP Tú Trinh Sinh Học - Thực Phẩm 0
NP Tú Trinh Sinh Học - Thực Phẩm 0
NP Tú Trinh Sinh Học - Thực Phẩm 0
NP Tú Trinh Sinh Học - Thực Phẩm 0

Similar threads

Tâm An

New Member
#3
Bạn ơi! tải thế nào vậy :):) ?
Sao mình bấm vào Các file đính kèm file tải về hk có tài liệu đó !? hic...
 
Khuyến mãi vps
Top