Tài Liệu Danh mục các vấn đề về Hợp đồng thuê bất động sản

NP Tú Trinh

Well-Known Member
#1
Danh mục các vấn đề về Hợp đồng thuê bất động sản


Danh mục các vấn đề cần xem xét về Hợp đồng thuê bất động sản đề cập
đến các vấn đề thường xảy ra nhiều nhất khi đàm phán hợp đồng thuê bất
động sản. Sau khi tham khảo Danh mục này, bạn có thể hiểu mình cần gì từ
Hợp đồng thuê bất động sản. Tất nhiên, trước khi đặt bút ký kết Hợp đồng
thuê bất động sản, bạn nhớ hãy đề nghị luật sư của mình kiểm tra lại Hợp
đồng.


o Tính chất và thời hạn của Hợp đồng thuê. Xác định các điều khoản
của hợp đồng, và thời điểm bên thuê được chuyển quyền sở hữu. Hợp
đồng thuê này có phải là hợp đồng tịnh không (net lease)? Trách
nhiệm của bên cho thuê là gì?
o Tiền thuê. Trong hợp đồng, đảm bảo phải có các quy định về tiền
thuê, thời hạn và phương thức thanh toán tiền thuê. Nếu bên thuê nhà
trả chậm thì tiền thuê nhà vào thời điểm này là bao nhiêu?
o Điều khoản leo thang. Do phần lớn các hợp đồng thuê thương mại
đều có điều khoản leo thang về tiền thuê, cần phải xác định liệu điều
khoản leo thang có ảnh hưởng quyết định đến việc chi phí hoạt động
tăng lên hay dựa vào các chỉ số khác.
o Cạnh tranh. Trong trường hợp thuê khoảng không gian dành cho
việc bán lẻ hàng hoá, ví dụ như thuê gian hàng trong khu cửa hàng
bách hoá, có thể có những hạn chế yêu cầu chủ bất động sản không
được cho thuê những không gian lân cận cho các đối tượng kinh
doanh trong lĩnh vực tương tự như bên thuê bất động sản ban đầu.
Liệu những hạn chế này có hợp lý hay không? Bên thuê bất động sản
có quyền gì nếu người chủ bất động sản vi phạm những hạn chế này
và làm giảm giá trị của gian hàng thuê đối với bên thuê bất động sản
theo như hợp đồng thuê đã được ký kết?
o Gia hạn hợp đồng. Hợp đồng có thể gia hạn không, với điều kiện
như thế nào? Tiền thuê bất động sản cho hợp đồng mới là bao nhiêu?
Sẽ thực hiện việc quay vòng hợp đồng như thế nào?
o Hợp đồng cho thuê phụ. Bên thuê có được phép cho thuê lại bất
động sản hoặc uỷ quyền sử dụng cho người khác được không? Trong
trường đó, bên cho thuê phải làm gì?
o Không gian. Việc xác định sử dụng diện tích cho thuê của người chủ
bất động sản và đánh giá về khả năng s
 

Attachments

Similar threads

Khuyến mãi vps
Top