Tài Liệu Đề thi Tuyển nhân viên kinh doanh phân phối 2008

NP Tú Trinh

Well-Known Member
#1
Câu 1: - Các thông tin gì cần thiết khi tiến hành nghiên cứu thị trường ?
- Cho ví dụ minh hoạ.

Câu 2: - Phân tích chính sách xúc tiến phụ thuộc vào chu trình sống của sản phẩm.
- Cho ví dụ minh hoạ.
 
Khuyến mãi vps
Top