Đề cương bài giảng: Modul Hàn MIG/MAG cơ bản

NP Tú Trinh

Well-Known Member
#1
Đề cương bài giảng: Modul Hàn MIG/MAG cơ bản


MỤC LỤC


Bài mở đầu: Những kiến thức cơ bản về Hàn MIG/MAG.
Trang 2 ÷ 15
Bài 2: Vận hành máy hàn MIG/MAG
Trang 16 ÷ 31
Bài 3: Hàn đường thẳng ở vị trí hàn bằng
Trang 31 ÷ 36
Bài 4: Hàn giáp mối không vát mép ở vị trí hàn bằng
Trang 36 ÷ 40
Bài 5: Hàn giáp mối có vát mép ở vị trí hàn bằng
Trang 40 ÷ 44
Bài 6: Hàn góc không vát mép ở vị trí hàn bằng
Trang 44 ÷ 47
Bài 7: Hàn góc có vát mép ở vị trí hàn bằng
Trang 47 ÷ 52
Bài 8: Hàn gấp mép kim loại mỏng ở vị trí hàn bằng Trang 52÷ 56


TÀI LIỆU THAM KHẢO:


1. Giáo trình công nghệ Hàn : NXB Giáo dục.
2. Giáo trình công nghệ hàn: ( Tập 1 – Cơ sở lý thuyết – Ngô Lê Thông:
NXB Khoa học kỹ thuật)
3. Cẩm nang Hàn: PGS.TS Hoàng Tùng và tập thể NXB Khoa học kỹ thuật
4. Hướng dẫn thực hành hàn: Dự án JCA – HIC (Tài liệu dịch)
 

Attachments

Last edited by a moderator:
Khuyến mãi vps
Top