[Templates] Code Web Bán Hàng Online - Skin đẹp, dễ sử dụng

#1
Demo : http://mateam.org/shop/
Link admincp :http://mateam.org/shop/admin/login.php
Edit by Nguyễn Thanh Liêm


[Broken External Image]:http://nt3.upanh.com/b5.s32.d1/ae617004870fd2f7ac91989fed9c0d9a_51732203.demo.jpg


Link Down :

Hướng Dẫn Cofig
Các bạn sửa nội dung trong file config.php như sau :
Mã:
<? if(!session_id()); session_start();
$hostname     = "localhost";
$username     = "tên database";
$password     = "pass database";
$databasename = "tên database";
$visitorTimeout = 900; //=15 * 60


$MAXPAGE = 10;
$multiLanguage = 1;//0 : single  ;  1 : multi


$arrLanguage = array(
	array('vn','Việt Nam'),
	array('en','English')


);


?>

Sau đó save lại và up lên host

Share Database CTY Nguyen Tan (Edit by Nguyễn Thanh Liêm)
Mã:
http://www.mediafire.com/?ncln4ccamrcbmhp
Mã:
Pass: kenhcongdong.com
Nick Admin:
ID: admin
Pass : 9314230

THANKS IF YOU LIKE THIS TOPIC


Nguồn : KenhCongDong.Com
 
Khuyến mãi vps
Top