Tài Liệu Có tránh được rủi ro?

NP Tú Trinh

Well-Known Member
#1
Quản lý rủi ro (QLRR) bằng cách tránh né (risk avoidance) là cách đơn giản nhất: nếu
Thái Lan an ninh bất ổn, thì tốt nhất không nên du lịch sang đó; muốn không bị tai nạn
giao thông thì đừng bước ra ngoài đường; không muốn phá sản thì đừng kinh doanh .
Tuy nhiên, áp dụng phương cách QLRR này thì có lẽ không ai dám bước ra khỏi nhà,
đi du lịch hay bỏ vốn ra kinh doanh cả. Vì vậy trong cuộc sống mọi người trong chúng
ta đều phải chấp nhận thực tế và duy trì rủi ro (risk retention). Ví dụ có người mua một
căn nhà vài tỉ đồng nhưng không chịu bỏ tiền mua bảo hiểm vì cho rằng khả năng xảy
ra hỏa hoạn là rất thấp.
 

Similar threads

Khuyến mãi vps
Top