[Mod_4.x] Có pro nào biết sửa cái này ở đâu ko ????

#1
forum của mình có các forum con khi chưa co bài viết nào thì nó ko hiện gì nhưng khi có bài viết rồi thì nó hiện số bài viết bên cạnh tên của forum con đó, mình muốn bỏ cái đó đi thì làm thế nào, co ai biết bảo giúp mình nhé!

nó như thế này này:

View attachment untitled.bmp
 
Khuyến mãi vps
Top