Chỉ về cách Phụ Mục Box

hanvu90

New Member
#1
Cho hỏi tại sao tôi làm Parent Forum mà nó cứ hiện ra bên ngoài hết vậy không nằm phía trong Box,ví dụ là Box Nhạc Việt Nam, tôi muốn làm thêm Box Con Nam Ca Sĩ trong Box Nhạc Việt Nam đó,mà sao tôi làm rồi nó không nằm phía trong,mà cứ nằm ngoài y chang Box Nhạc Việt Nam,dù nó là một phần của Box Nhạc Việt Nam.....mình nói vậy chắc các bạn dễ hiễu và chỉ dùm mình.
Demo: http://www.nhac360.info
 

Similar threads

hanvu90

New Member
#2
Ðề: Chỉ về cách Phụ Mục Box

Chẳng ai hiểu hã chài,có nghĩa là làm BOX con nó cứ hiện ra ngoài Forum luôn hà,nó không ẩn bên trong BOX lớn.
 
#3
Ðề: Chỉ về cách Phụ Mục Box

ù
mình cũng đang bị mắc vấn đề này ! ai giúp chỉ cách làm box con cho 1 forum mới ! của tui thì box con không hiện ra bên dưới box mẹ !
 
#4
Ðề: Chỉ về cách Phụ Mục Box

Mình cũng bị mắc cái này, nhưng biết sao rồi. Đó là bạn chưa cho hiển thị subforum ở forum home. Bạn vào ACP--> vboptions--> forum display (hình như thế) ---> hiển thị depth của forum, ở cái depth of subforum thay 0 bằng 2 là OK rùi. Làm thử xem
 
#5
Ðề: Chỉ về cách Phụ Mục Box

chọn giá trị = 1 thôi ! là nó hiện ra rồi
 
Khuyến mãi vps
Top