Luận Văn Các giải pháp nhằm hoàn thiện chất lượng dịch vụ du lịch lữ hành nội địa của các doanh nghiệp du lịc

NP Tú Trinh

Well-Known Member
#1
Các giải pháp nhằm hoàn thiện chất lượng dịch vụ du lịch lữ hành nội địa của các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn Lâm Đồng
MỤC LỤCLời cảm ơn
Mục lục
Danh sách hình và bảngTrangCHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1 Lý do chọn đề tài .


1
1.2 Mục tiêu nghiên cứu . 2
1.3 Phương pháp và phạm vi nghiên cứu . 2
1.4 Ý nghĩa thực tiễn 4
1.5 Kết cấu luận văn . 5


CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ
2.1 Giới thiệu .


6
2.2 Chất lượng dịch vụ . 6
2.2.1 Năm khoảng cách chất lượng dịch vụ . 7
2.2.2 Thành phần chất lượng dịch vụ 9


CHƯƠNG 3: MÔ HÌNH CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ DU LỊCH LỮ HÀNH
3.1 Giới thiệu . 12
3.2 Các khái niệm về dịch vụ du lịch lữ hành 12
3.2.1 Khái niệm 12
3.2.2 Các loại hình du lịch 13
3.2.3 Đặt tính 14
3.3 Nghiên cứu định tính 16
3.3.1 Mẫu và thiết kế mẫu nghiên cứu định tính 16
3.3.2 Kết quả nghiên cứu: 16
3.3.2.1 Yếu tố tác động đến sự thỏa mãn của khách hàng khi đi du lịch trong nước 16
3.3.2.2 Xây dựng thang đo 18
3.3.2.2.1 Thang đo mức độ hài lòng của khách hàng về nhân viên phục vụ 18
3.3.2.2.2 Thang đo mức độ hài lòng của khách hàng về chương trình tham quan 19
3.3.2.2.3 Thang đo mức độ hài lòng của khách hàng về cơ sở vật chất tổ chức t. quan
20
3.3.2.2.4 Thang đo mức độ của khách hàng về cảm giác an toàn 20

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1 Giới thiệu 25
4.2 Mẫu nghiên cứu định lượng 25
4.3 Kết quả nghiên cứu 26
4.3.1 Kiểm định thang đo chất lượng dịch vụ du lịch lữ hành 26
4.3.1.1 Kết quả phân tích độ tin cậy Cronbach Alpha 27
4.3.1.1.1 Thang đo mức độ hài lòng về nhân viên phục vụ 27
4.3.1.1.2 Thang đo mức độ hài lòng về chương trình tham quan 27
4.3.1.1.3 Thang đo mức độ hài lòng về cơ sở vật chất tổ chức tham quan 27
4.3.1.1.4 Thang đo mức độ hài lòng về cảm giác an toàn 29
4.3.1.1.5 Thang đo mức độ hài lòng về giá cả 29
4.3.1.1.6 Thang đo mức độ hài lòng sự tin cậy 29
4.3.1.1.7 Thang đo mức độ hài lòng về chương trình khuyến mãi 29
4.3.1.2 Kết quả phân tích EFA đo lường sự thỏa mãn của khách hàng 29
4.3.2 Kết quả kiểm định mô hình 34
4.3.3 Kết quả do lường sự thỏa mãn của khách hàng đi du lịch trong nước do các công
ty du lịch lữ hành trên địa bàn Lâm Đồng tổ chức 36
4.3.3.1 Kết quả đánh giá về nhân viên phục vụ 36
4.3.3.2 Kết quả đánh giá về chương trình tham quan 37
4.3.3.3 Kết quả đánh giá về cơ sở vật chất tổ chức tham quan 38
4.3.3.4 Kết quả đánh giá về giá cả 39
4.3.3.5 Kết quả đánh giá về sự tin cậy 39
4.3.3.6 Kết quả đánh giá về chương trình khuyến mại 40
4.3.3.7 Kết quả phân tích mức độ ảnh hưởng của các biến kiểm soát đến các biến
tiềm ẩn 41
4.4 Tóm Tắt 43


CHƯƠNG 5:GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ DU LỊCH LỮ HÀNH NỘI ĐỊA CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN LÂM ĐỒNGDANH MỤC BẢNG VÀ HÌNH VẼ
Trang
Bảng 3.1 Thang đo mức độ hài lòng của khách hàng về nhân viên phục vụ tour 18
Bảng 3.2 Thang đo mức độ hài lòng của khách hàng về chương trình tham quan 19
Bảng 3.3 Thang đo mức độ hài lòng của khách hàng về cơ sở vật chất tổ chức
tham quan 20
Bảng 3.4 Thang đo mức độ hài lòng của khách hàng về cảm giác an toàn 21
Bảng 3.5 Thang đo mức độ hài lòng của khách hàng về giá cả 21
Bảng 3.6 Thang đo mức độ hài lòng của khách hàng về sự tin cậy 22
Bảng 3.7 Thang đo mức độ hài lòng của khách hàng về khuyến mãi 23
Bảng 4.1 cơ cấu mẫu theo doanh nghiệp 25
Bảng 4.2 cơ cấu mẫu theo nghề nghiệp 26
Bảng 4.3 cơ cấu mẫu theo thu nhập 26
Bảng 4.4 Kết quả Cronbach Alpha của các thang đo 28
Bảng 4.5 kết quả EFA đo lường sự thỏa mãn của khách hàng lần 1
30
Bảng 4.6 kết quả EFA đo lường sự thỏa mãn của khách hàng lần 3
32
Bảng 4.7 kết quả phân tích hồi quy của mô hình chất lượng dịch vụ lữ hành 35
Bảng 4.8 Mức độ hài lòng về nhân viên phục vụ 37
Bảng 4.9 Mức độ hài lòng về chương trình tham quan 37
Bảng 4.10 Mức độ hài lòng về cơ sở vật chất tổ chức tham quan 38
Bảng 4.11 Mức độ hài lòng về giá cả 39
Bảng 4.12 Mức độ hài lòng về sự tin cậy 40
Bảng 4.13 Mức độ hài lòng về chương trình khuyến mại 40


Hình 1.1: Qui trình nghiên cứu 3
Hình 2.1 Mô hình chất lượng dịch vụ 8
Hình 3.1: Mô hình chất lượng dịch vụ du lịch lữ hành . 23
Hình 4.1 Mô hình chất lượng dịch vụ lữ hành được điều chỉnh theo EFA 34
Hình 4.2 Mô hình chất lượng dịch vụ đã kiểm định 36
 

Attachments

Thread starter Similar threads Forum Replies Date
NP Tú Trinh Du Lịch 0
NP Tú Trinh Du Lịch 0
NP Tú Trinh Du Lịch 0
NP Tú Trinh Du Lịch 0
NP Tú Trinh Du Lịch 0
NP Tú Trinh Du Lịch 0
NP Tú Trinh Du Lịch 0
NP Tú Trinh Du Lịch 0
NP Tú Trinh Du Lịch 0
NP Tú Trinh Du Lịch 0

Similar threads

Khuyến mãi vps
Top